Ruokakasvatuksen valtakunnallinen verkosto on kohtaamispaikka eri puolella Suomea hyvinvointialueilla ja kunnissa terveyden edistämistyötä tekeville. Olet tervetullut mukaan verkostoon kohtaamaan muita ammattilaisia, jotka työssään tekevät ruokakasvatusta tavalla tai toisella! Verkostoon kuuluu mm. hyte-koordinaattoreita, ravitsemusasiantuntijoita ja -terapeutteja, ruokapalveluiden ammattilaisia, sivistystoimen edustajia sekä järjestöjen asiantuntijoita.

Ruokakasvatusverkosto tuo yhteen ja tavoittaa eri kohderyhmiä. Verkoston tavoitteina on lisätä osaamista ja yhteistyötä ruokakasvatuksessa. Näin tuetaan lasten ja nuorten tervettä kasvua ympäri Suomen.

Tältä sivulta löydät verkostotapaamisten ajankohdat ja tapaamisten aineistot (päivitetään tapaamisten jälkeen). Verkoston sähköpostilistalle pääset liittymään täyttämällä sähköisen lomakkeen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Tapaamiset vuonna 2024:

Toukokuu: 8.5. (ruokapalveluille suunnatut materiaalit, vinkit ja uutiset), ilmoittaudu erikseen tällä sivulla. (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)
Syyskuu: 4.9. (ruokakasvatusta tukevat kirjaukset hyte-suunnitelmissa ja muissa ohjaavissa asiakirjoissa)
Lokakuu: 9.10. (vaikuttaminen päätöksentekoon)
Marraskuu: 6.11. (päivitetyt suomalaiset ravitsemussuositukset)
Päivämäärän jälkeen suluissa on tapaamisen alustava aihe, jota muutetaan verkoston toiveiden mukaan tarvittaessa. Syksyn tapaamisajankohtia voidaan myös vielä muuttaa verkoston toiveiden mukaan.

Kaikki klo 14-15.
Teams-linkki (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) on sama kaikkiin tapaamisiin. Jos jokin verkoston toiminnassa askarruttaa tai on muuta kysyttävää, olethan yhteydessä Aliisan (etunimi@ruokakasvatus.fi).

Aineistot menneistä tapaamisista:

10.4.2024 Esitys

7.2.2024 Esitys, verkostokartta Innokylässä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), tekemämme verkostokartta Flingassa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), ruokakasvatuksen pohjapiirros (nykytila.fi) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), ruokakasvatuksen ja ravitsemusohjauksen yhdyspinnat selitettynä videolla (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) (4 min).

13.12.23 Esitys, yhdyspintakuva (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja nykytila.fi apua yhteistyöhön (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

1.11.23 Esitys, THL:n kouluterveyskyselyn tulossivu (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja tulosten hyödyntämisen vinkit (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Selvitys: Ravitsemus osana kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

4.10.23 Esitys, THL:n politiikkasuositus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja kouluruokailuvetoomus