» » » Vuoden kotitalousopettaja on Fiia Lujasmaa

Vuoden kotitalousopettaja on Fiia Lujasmaa

luokassa: Uutiset | 0

Salolainen Fiia Lujasmaa on Armfeltin yhtenäiskoulun kotitalouden lehtori. Hän innostuu oman opetustyönsä lisäksi toimista, jotka parantavat oppilaiden valmiuksia oman elämän hallintaan, kerrotaan Kotitalousopettajien liiton tiedotteessa. Lujasmaa on monessa mukana: hän toimi valtakunnallisessa Maistuva koulu -hankkeessa; lisäksi hän on alueellisissa koululaisten hyvinvoinnin ja kouluruokailun sekä koulun digitaalisuuden kehittämisryhmissä, yhtenäiskoulun johtoryhmässä ja kouluruoka-agenttitiimin ohjaajana.

Lujasmaa tukee asiantuntemuksellaan kotitalouden tutkimustyötä, opetusharjoittelua, työssäoppimista ja poliittista päätöksentekoa.

Kollegoiden mukaan Lujasmaa jaksaa aina auttaa oppilaita ja myös työkavereitaan. Lisäksi hän innostuu uusista asioista, jotka edistävät nuorten arjenhallintaa.
– Ja hänellä riittää aika ja energia toteuttaa aloitetut asiat. Hän saa myös muut ympärillään innostumaan ja jaksamaan, kertovat kollegat Sanni Mielonen ja Taina Joronen. Perusteeksi jaksamiselle kollegat näkevät Fiian vilpittömän halun auttaa nuoria oppimaan pitämään huolta itsestään ja omasta elämästään.

Kotitalous on koulun parhautta

Lujasmaa on toisen polven kotitalousopettaja, joka innostuu monitieteisen oppiaineen työskentelystä oppilaiden kanssa joka päivä. Kotitalous kattaa koko elämän kirjon, se on laaja-alainen kokonaisuus, joka tempaa ymmärtämään kehon, kodin ja kuluttajuuden ilmiöitä ja kestäviä hyvinvointivalintoja toiminnallisesti.
– Kotitalous on palkitseva oppiaine, koska siinä tietoja ja taitoja yhdistellen tuotetaan konkreettisia aikaansaannoksia. Tämä tavoitteellisuus harjaannuttaa yritteliäisyyttä ja synnyttää oppilaissa parhaimmillaan oppimisen imua ja innovatiivisuuttakin.

Kotitalouden opettajan työn suola on oppilaan riemu siitä, kuinka oppimaansa voi soveltaa aivan heti omassa arjessa. Voimaa antavat myös ne hetket, kun työprosessin ja oppimisen arvostus kasvaa pelkän päämäärän, kuten puhtaan paidan, siivotun huoneen, rahan riittämisen tai ruokaelämyksen mielihyvän tavoittelun ohella.
– Kotitaloudessa toiminta nojaa osallisuuteen ja vuorovaikutus onkin sekä keskeinen työväline että oppimistavoite. Välittämisen ilmapiiri rakentuu hetkissä, joissa oppilas osoittaa ennakointia, soveltamiskykyä ja joustavuutta – eli sitä kaikissa kodeissa ja perheissä tarvittavaa arjen resilienssiä.

Moni muistaa kotitaloudesta ruuan ja ruuanlaiton

Ne ovat edelleen kotitaloudessa arvossaan. Koska kodeissa opitut taidot eriytyvät, turvaa ja mielekkyyttä tuovaan elämänrytmiin ja ruokakulttuuriin kiinnittyminen on yksi tulevaisuuden kotitalouden opetuksen keskeisistä tehtävistä. Kotitalous voi myös johdattaa koko koulua yhteisen, laaja-alaisen ruokakasvatuksen äärelle. Ruoka on fysiologisena, kulttuurisena, sosiaalisena, taloudellisena ja ekologisena kokonaisuutena innostava tutkimuskohde kaikkiin oppiaineisiin. Ruoka myös koskettaa ihan jokaista viisi kertaa päivässä. Aiempaa enemmän hyödynnetyksi ansaitsisi tulla myös suomalainen kouluruokailu, joka on koulua ja ympäröivää yhteiskuntaa luonnollisella tavalla osallistavan oppimisen jokapäiväinen ympäristö.

Lujasmaa kokee kotitalouden palkitsevana aineena opettaa, mutta näkee sen asemassa myös huolta

Oppilaiden perustaidot ovat entistä useammin hauraat, jolloin yhteisen kotitalouden rajalliset tunnit jäävät riittämättömiksi. Vaikka valinnainen kotitalous on suosittua, se ei pysty vastaamaan nuorten huolenpitokyvyn ja osaamisen tarpeisiin. Kotitalouden laajentaminen teinivuosien myllerrystä edeltäviin varhaisempiin vuosiin ja toisaalta itsenäisen elämän alkuvuosiin toiselle asteelle on tarpeen.
– Armfeltissa on ollut mahdollisuus tarjota jo vuosia kotitalouden opintoja alakoulun 4.–6. luokan valinnaisena aineena ja kokemus on vahva: kaikkien tulisi saada oppia kotitaloutta. Kotitalous antaa niin kansanterveydellisesti kuin kansantaloudellisestikin merkittävät elämän eväät opintojen, harrastusten ja työelämän unelmien saavuttamiseen. Muuttuvan ja arvaamattoman tulevaisuuden arjessa selviytyminen ja hyvinvointi ovat yhteisiä tavoitteita, jotka ansaitsevat koko koulupolun tuen.

Kotitalousopettajien liitto ry (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)