Opettaja on tärkeä syömisen ja kehorauhan malli
» » » Uusia ajatuksia koulun ruokakasvatukseen – täydennyskoulutuksen ideat jakoon

Uusia ajatuksia koulun ruokakasvatukseen – täydennyskoulutuksen ideat jakoon

luokassa: Uutiset | 0

Kuinka koulun ruokakasvatuksessa voidaan huomioida yleistyneet haasteet lasten ja nuorten ruokailuun liittyen? Aamupala jää syömättä yhä useammalta, koululounaasta syödään usein vain osa. Yhä useampi nuori on tyytymätön kehoonsa ja syömishäiriöoireilu on lisääntynyt koululaisilla. Lasten ja nuorten yleistynyt ylipaino puhututtaa etenkin mediassa.

Ruokaympäristömme on yltäkylläinen ja valinnanvaraa on aina vaan enemmän. Viestit ravitsemukseen liittyen somessa ja muussa mediassa ovat välillä ristiriitaisia tai turhan yksioikoisia. Miten opettaa lasta ja nuorta tekemään fiksuja valintoja ja kuuntelemaan kehoaan – unohtamatta ruuasta nauttimista?

”Eväitä eheään ruokasuhteeseen – verkkokoulutus perusopetuksen henkilöstölle” -hanke toteutettiin vuonna 2023 Opetushallituksen rahoittamana täydennyskoulutuksena. Tällä sivulla nostoja koulutuksen sisällöistä.

Uudenlaista keskustelua ja osaamista kaivataan

Ruukun järjestämään täydennyskoulutukseen osallistui sata opetusalan ammattilaista: luokanopettajia, kotitalousopettajia, terveystiedon ja liikunnan opettajia. Saatu palaute oli meille puhuttelevaa: täydennyskoulutusta ruokakasvatuksesta tarvitaan ja järjestämämme koulutus koettiin pääasiassa erittäin hyödylliseksi. 72 % koulutuksen ensimmäisen osan suorittaneista koki osaamisensa lisääntyneen paljon tai erittäin paljon.

“Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja ajankohtainen. Uudenlainen puhe ruoasta ja syömisestä on tervetullutta tähän aikaan!

”Minusta tätä mielenkiintoista asiaa oli lähestytty monesta eri näkökulmasta ja haastettu kuulijaa miettimään myös omia arvoja ja olettamuksia. Tykkäsin.”

”Tämä koulutus pitäisi kuulua jokaisen opettajan täydennyskoulutukseksi. Ilman ajantasoista tietoa ja ymmärrystä voivat opettajat toimia ymmärtämättömyyttään väärin ruokakasvatustilanteissa koulussa.”

Koulutus rakennettiin tarkoituksella yhteiseksi kaikille opettajille, jotta vahvistetaan ymmärrystä siitä, että kaikki koulun aikuiset osallistuvat ruokakasvatukseen – esimerkiksi päivittäisen lounashetken aikana ja niissä monissa keskusteluissa, joissa mietitään oppilaan jaksamista. Koska esimerkiksi luokan- ja kotitalousopettajan työnkuva ruokakasvatuksen osalta eroaa ja myös ruokaan ja ravitsemukseen liittyvä koulutussisältö perusopinnoissa on erilainen, tarjosimme pienryhmäkeskusteluja työnkuvan mukaan eri opettajille. Toiveita eri opettajaryhmille eriytetystä koulutuksesta saimme myös, ja sitä mahdollisuutta pohdimme tulevissa koulutuksissa.

Muistetaan myös tämä, mikä monenkin osallistujan oppimispäiväkirjoissa tuli esiin: ruokakasvatus on yllättävänkin keskeinen osa koulupäivää ja siihen osallistuvat opettajien ohella myös mm. ohjaajat ja ruokapalvelutyöntekijät.

Tutustu: tietopaketteja opettajille

Keskeisenä ruokakasvatuksen mallina koulutuksessa käsiteltiin Syömisen taito -mallia (Eating competence), joka on yhdysvaltalaisen ravitsemusterapeutin Ellyn Satterin kehittämä konsepti syömiskäyttäytymisen kuvaamiseen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Syömisen taitojen kautta ruokakasvatuskin saa laajemman värityksen. Kyse ei ole sen opettamisesta, mitkä ruuat ovat terveydelle hyviä ja mitkä huonoja, vaan monipuolisemmin uusien ruokien hyväksymisestä, oman kehon kuuntelusta, syömisen suunnittelusta sekä ruuasta nauttimisesta.

Syömisen taitojen ajatusta seuraten koottiin opettajille oppilaan ravitsemusta käsittelevä tietopaketti Maistuva koulu -sivustolle (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.). Ravitsemukseen liittyen löytyy nykyään paljon kaikenlaista laadultaan vaihtelevaakin tietoa. Tietopakettiin koottiin opettajan työtä helpottamaan vastauksia yleisimpiin koululaisen ravitsemusta koskeviin kysymyksiin suomalaisiin ravitsemussuosituksiin pohjautuen. Mikä esimerkiksi avuksi, jos oppilaat eivät syö aamupalaa? Onko syytä huolestua, jos oppilaan lounastarjotin on kaukana lautasmallista? Miten opettajana ottaa huomioon erityisruokavaliota noudattavat oppilaat tai lähestyä oppilasta, jonka kohdalla epäilee syömishäiriötä?

ABC-tietopaketin ohessa on myös aiheisiin sopivia ideoita opetukseen. Maistuva koulu -ideapankista opettaja voi poimia lisää ideakortteja omaan opetukseen. Esimerkiksi hakusanoilla kehonkuva ja tietoinen syöminen löytyy tuntisuunnitelmia ja opetusideoita, joissa käsitellään ruoka- ja kehosuhdetta.

Koulutuksessa kehitettiin omaa opetusta ja kouluruokailua

Täydennyskoulutuksen viimeisessä osassa opettajat toteuttivat kehittämistehtävän omassa työympäristössään. Aihe oli vapaavalintainen, hyödyntäen koulutuksen antia. Opettajat arvioivat palautteissa kehittämistehtävän hyödylliseksi tavaksi oppia. Alla muutamia poimintoja ideoista.


Magneettinen ruokakolmio tuo toiminnallisuutta opetukseen

Askarrellaan ruokakuvista magneetteja, joita oppilaat voivat asettaa taululle piirrettyyn ruokakolmioon. Magneetit syntyvät esimerkiksi laminoimalla kuvia ja liimaamalla pieni magneetti taakse. Ideoita kuviin voidaan kysyä oppilaita. Tehtävä tukee ravitsemussisältöjen opiskelua toiminnallisella tavalla.

Valmis ruokakasvatuspakki opehuoneesta lainattavaksi

Työkalupakkiin on koottu ideoita esi- ja alkuopetuksen ruokakasvatukseen. Se sisältää valmiin neljän oppitunnin kokonaisuuden sekä runsaasti erilaisia ruokaan liittyviä tehtäviä, joilla voi eriyttää opetusta tarvittaessa. Työkalupakki on lainattavissa koulun opehuoneesta. Ihana apu kollegoille!

9-luokan terveystiedon sisältöjen uudistus – aiheena syömishäiriöt

Yhteistyössä kaksi opettajaa uudisti terveystiedon materiaalia syömishäiriösensitiivisemmäksi. Uudessa materiaalissa haastetaan yhteiskunnan ulkonäköihanteita ja katsotaan syömishäiriöitä laajemmasta näkökulmasta. ”Keskustelua syntyi ja paitsi open niin oppilaiden mieli avartui teemaan liittyen”, kertoo materiaalia testannut opettaja.

Ruokakasvatuksen kehittämisryhmä pääsi vauhtiin

Koulussa käynnistettiin opettajan toimesta ruokakasvatuksen kehittämisryhmän toiminta. Tehtiin Nykytila-arviointi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja sen jälkeen päätettiin kehittämiskohteiden aikajärjestyksestä. Lisäksi kartoitettiin ruokalan kalustuksen uusimiseen liittyviä mahdollisuuksia.

Ruokakasvatuksen tietohaarukka pähkinänkuoressa

Miten yhtenäistää koulun ja koko alueen ruokakasvatuksen ideologiaa ja myös viestiä siitä? Kouluruokailua pidetään toisinaan itsestäänselvyytenä. Kaksi opettajaa yhteistyössä lanseerasivat koululleen omat ruokakasvatuksen teesit. Materiaali sähköisellä alustalla on jaettavissa opettajille, ravitsemispalveluille ja huoltajille.

Meidän koulun nimikkoleivos – osallistava leivontakilpailu oppilaille

Oletko koskaan miettinyt millainen voisi olla koulusi nimikkoleivos, jota tarjoiltaisiin juhlissa koko koululle? Koulussa järjestettiin kilpailu, jonka tuloksena raati valitsi nimikkoleivoksen. Leivos mukautetaan suurtalouskäyttöön, jotta koulun keittiössä voidaan sitä valmistaa.

Kirjoja oppilaille ja lisälukemista opettajille

Täydennyskoulutuksessa opettajien käyttöön koottiin ruokakasvatuksen materiaalipaketti oppimisalustalle. Erityisesti kiitosta saivat kirjavinkkilistat, jotka on nyt julkaistu jakoon myös Maistuvassa koulussa.

Alakoulun ja yläkoulun kirjalistan (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) teoksissa käsitellään ruokaa monipuolisesti ja avataan keskustelua ruoka- ja kehosuhteeseen liittyen.

Myös opettajille on koottu kiinnostava open oma lukupaketti (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), jossa on kirjoja, podcasteja ja muita aineistoja. Mitä on tietoinen syöminen? Entä lihavuuden stigma? Voiko valikoivasta syöjästä saada ruokarohkean? Lukupaketti syventää tietoa ruokakasvatuksesta ja tasapainoisesta ruoka- ja kehosuhteesta.

Pakko maistaa? -podcastissa kuunneltavaa

Pohdintaa oppilaiden ruoka- ja kehosuhteen tukemiseksi löydät useammastakin Pakko maistaa -podcastin jaksosta, jotka löydät mm. Spotify (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)-palvelusta.

  • Jakso 1: Tuleeko opettajan puuttua oppilaan syömiseen?
  • Jakso 4: Miten opettaja voi tukea nuoren ruokasuhdetta?
  • Jakso 9: Painopelottelua vai kehorauhaa?

Tutustu tarkemmin Eväitä eheään ruokasuhteeseen -täydennyskoulutuksen luento- ja muihin sisältöihin koulutuksen info-sivulla. Uudet ajankohtaiset koulutuksemme löydät Koulutukset-sivulta.