» » » THL: Maistuva koulu on hyvä toimintamalli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

THL: Maistuva koulu on hyvä toimintamalli terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen

luokassa: Uutiset | 0

Maistuva koulu sai kiitettävän arvosanan THL:n toimintamallien vaikuttavuusarvioinnista. Ulkopuolisten arvioijien tekemissä yhteenvedoissa huomioitiin toimintamallien näyttö, vaikuttavuus sekä käytännön sovellettavuus. Arvioinnissa korostettiin, että toimintamalli vastaa tarpeeseen sekä sen materiaalien vaikuttavuus on todennettu tutkimuksien avulla.  

Maistuva koulu -toimintamallin tavoitteena on ruokakasvatuksen liittäminen osaksi opetus- ja hyvinvointisuunnitelmia sekä yhdenvertaistaa ruokakasvatuksen toteuttamista koulujen, kuntien ja valtakunnan tasolla. Toimintamalli tarjoaa työvälineitä ruokakasvatuksen toteutukseen ja arviointiin sekä lisää opettajien ja koulun henkilöstön ymmärrystä ja osaamista ruokakasvatuksesta. 

Tutkittua tietoa vaikuttavuudesta

Maistuva koulu –toimintamallin vaikuttavuus on osoitettu kahdessa vertaisarvioidussa tutkimusartikkelissa. Malli lisäsi oppilaiden täysipainoisen koululounaan syömistä sekä lisäsi oppilaiden kokemuksia siitä, että he saavat osallistua kouluruokailun suunnitteluun. Opettajat kokivat toimintamallin myötä saaneensa enemmän tukea ja materiaaleja ruokakasvatukseen. 

Lisäksi THL:n vaikuttavuusarvioinnissa todetaan, että Maistuva koulu -malliin kuuluva ruokailun ja ruokakasvatuksen nykytilan seurantatyökalu tukee hyvinvointia ja terveyttä edistävää toimintaa. Nykytila.fi-työkalun avulla koulu voi arvioida, kehittää ja seurata ruokakasvatuksen ja ruokailun toteumista ja käytäntöjä. Nykytilan arviointi mahdollistaa kouluissa ja kunnissa tiedolla johtamisen ja ruokakasvatuksen kehittämisen, ja se on vapaasti käytettävissä osoitteessa nykytila.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Toimintamallin kuvaus

Maistuva koulu -toimintamallia kehittää ja jalkauttaa yhteistyössä Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry ja Itä-Suomen yliopisto. Maistuva koulu -malli on kehitetty vuosina 2018–2020 Maistuva koulu -hankkeessa, jota rahoitettiin Terveyden edistämisen määrärahasta (STM). Vuosina 2021–2023 toimintamallia levitetään Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen -hankeessa (rahoittaja MMM).    

THL:n julkaiseman Maistuva koulu -toimintamallin arvioinnin tiivistelmän voit lukea täältä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja koko arvioinnin täältä

Lisätietoa toimintamallista Maistuva koulu -nettisivuilta: www.maistuvakoulu.fi 

Nykytilan arviointi päiväkodeille, kouluille ja kunnille:  www.nykytila.fi