» » » Ruukusta ruokakasvatusyhdistys

Ruukusta ruokakasvatusyhdistys

luokassa: Uutiset | 0

Ruukun virallinen nimi on nyt Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry. Ruukku keskittyy toiminnassaan jatkossa ruokakasvatuksen ja sen osaamisen edistämiseen, joten nimenmuutos oli luonteva askel. Päätös uudesta nimestä tehtiin vuosikokouksessa Helsingissä 20.3.2019.

− Ruukussa ruokakasvatus-termi ymmärretään laajasti. Ruokakasvatus on ajatuksia, puhetta ja toimintaa ruuasta ja ruuan äärellä. Ruukun tavoitteena on vahvistaa ruokaosaamista ja ruuan arvostusta ja sitä kautta lisätä kestävää hyvinvointia, totesi Ruukku ry:n toiminnanjohtaja Silja Varjonen avatessaan yhdistyksen järjestämän ruokakasvatusseminaarin, joka pidettiin ennen vuosikokousta.

Samalla toivotettiin ruokakasvatuksesta innostuneet mukaan kehittämään yhdistyksen toimintaa.

Hallituksessa laajaa ruokakasvatuksen osaamista

Kokouksessa valittiin Ruukulle uusi hallitus. Yhdistyksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin tutkijatohtori Sanna Talvia. Hän on pitkään ollut mukana kehittämässä suomalaista ruokakasvatustyötä useissa hankkeissa.

Myös Ruukun hallituksen pohja kasvoi laaja-alaiseksi. Uusia jäseniä saatiin viisi:

Mari Sandell on aistinvaraisen havaitsemisen apulaisprofessori Turun yliopistossa. Hän toimii sekä kotimaassa että kansainvälisesti aisteihin ja ruokaan liittyvän tutkimuksen parissa ja on kehittänyt aistilähtöistä Sapere-pedagogiikkaa Suomessa jo kymmenen vuotta.

Pia Smeds on maaseutu- ja rannikkotutkija Luke luonnonvarakeskuksessa Vaasassa. Hän tekee monialaista soveltavaa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta, joka liittyy hyvinvointiin ja luontoon.

Anni Pelkonen on Hotelli- ja Ravintolamuseon johtaja Helsingissä. Ruokakulttuuri on yksi museon toimialueista ja museolla on pitkä perinne tehdä pedagogista työtä ammattikoululaisten kanssa. Viime aikoina ruokakasvatuksen yhteistyö on laajentunut peruskoululaisiin.

Kirsi Rantanen on varhaiskasvatuksen opettaja Lahdesta. Hän työskentelee Heinolassa ja on toiminut pitkään Päijät-Hämeen alueen Sapere-kouluttajana.

Anna Tikkanen on uusi opiskelijajäsen, hän opiskelee kotitalousopettajaksi Helsingin yliopistossa neljättä vuotta. Hän toimii alakouluikäisten kokkikerhon ohjaajana Carrot Revolution Oy:ssä.

Hallituksessa jatkavat:
Maijaliisa Erkkola, yliopistonlehtori, Helsingin yliopiston elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto,
Hanne Penttinen, tuoteasiantuntija, SOK,
Saila Paavola, ravitsemussuunnittelija Gery ry
Heli Kuusipalo, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (varajäsen) ja
Roosa Saastamoinen, kotitaloustieteen opiskelija (varajäsen).

Onnea uudelle hallitukselle. Nyt itävät uudet vahvat ruokakasvatuksen siemenet Ruukussa.

Lisätietoja

Silja Varjonen
toiminnanjohtaja
silja.varjonen@ruukku.org
puh. 040 526 8475