» » » Ruukku sai kansanterveyspalkinnon

Ruukku sai kansanterveyspalkinnon

luokassa: Uutiset | 0

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos myönsi kuudennen kansanterveyspalkintonsa Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:lle ja Tekniikan Maailma -lehdelle valtakunnallisesti merkittävästä kansanterveyttä edistävästä työstä. Palkinto jaettin vuotuisessa Kansanterveyspäivässä 11.12.2020. Tänä vuonna päivän teema on kestävä kehitys ja kansanterveys.

Perustelussa mainitaan, että Ruukku on aktiivinen ruokakasvatuksen edistäjä Suomessa. Yhdistys viestii aktiivisesti ruokakasvatukseen liittyvistä teemoista, jotka tukevat lasten ja nuorten yhdenvertaista osallisuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Ruukku on toteuttanut useita kansanterveyttä ja kestävää kehitystä edistäviä ruokakasvatushankkeita, joiden kohteita ovat niin lapset, nuoret ja lapsiperheet kuin ruokakasvattajat sekä ruuan ja kasvatuksen ammattilaiset.

”Ruukun jäsenet ilahtuivat kansanterveyspalkinnosta, ja kiitämme saamastamme tunnustuksesta. Ruukku on toiminut ruokakasvatustyön edistämiseksi ensi vuonna jo 15 vuotta. Palkinto antaa tärkeän viestin kaikille ruokakasvattajille: teette merkittävää kansanterveystyötä. Ruukku jatkaa toimintaansa entistä näkyvämmin RuokaTutka- ja Ruokailoa kaikille -hankkeissa sekä vuoden alussa alkavassa uudessa yhteistyöhankkeessa”, kertoo vs. toiminnanjohtaja Aliisa Hyvönen.

Ruokakasvatustyö pohjaa tutkimustietoon

Ruukun hallituksen puheenjohtaja Sanna Talvia selvitti kiitospuheessaan ruokakasvatuksen käsitettä: ”Ruokakasvatus voidaan määritellä kasvatustoiminnaksi, jonka tavoitteena on vaikuttaa ruokaan liittyvien arvojen, asenteiden, tietojen, taitojen ja toimintatapojen kehittymiseen.” Sitä myös tekevät lukuisat toimijat perhepäivähoitajista ja opettajista terveydenhoitajiin, ravitsemusasiantuntijoihin ja valmentajiin. Lasten lisäksi ruokakasvatuksen merkeissä työskennellään myös työikäisten ja ikääntyneiden parissa. Keskeistä toiminnassa on ruokailon vahvistaminen.

Talvia kertoi, että Ruukku pohjaa työnsä tieteelliseen tutkimukseen. Tärkeän tietopohjan ruokakasvatukselle luo ravitsemusterveyteen, ruokajärjestelmän kestävyyteen sekä syömisen kulttuurisiin ja yhteiskunnallisiin kytköksiin liittyvä tutkimus. Rinnalla kulkee ehdottomasti myös kasvatustieteellinen tutkimus ja pedagogiikka.

Tulevaisuuden vaikuttaja ja innostaja

Talvia kiteytti Ruukun tulevaisuuden vision: ”Ruukku on niin ruokakasvatuksen asiantuntija, kehittäjä ja innostaja kuin myös yhteiskunnallinen vaikuttaja ja viestijä.”

Täkeä tavoite on kestävän hyvinvoinnin lisääminen. Juuri ruoka ja syöminen tarjoavatkin otollisen tilaisuuden tarkastella kestävyyden eri ulottuvuuksia: ekologista, taloudellista, sosiaalista ja kulttuurista kestävyyttä, unohtamatta myöskään ravitsemuksellista ja  kansanterveydellistä kestävyyttä.

Teksti Soili Soisalo, tiedottaja