» » » Ruokakasvatuksen hyvät mallit käyttöön kunnissa

Ruokakasvatuksen hyvät mallit käyttöön kunnissa

luokassa: Uutiset | 0

Vuoden alussa Ruukussa käynnistyi uusi Kokonaisvaltaista ruokakasvatusta varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen -hanke, jota toteutamme yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja Suomen Sydänliiton kanssa. Hankkeessa kehitetään ruokakasvatusta kunnissa sekä jalkautetaan olemassa olevia, hyviksi havaittuja ruokakasvatuksen toimintamalleja päiväkoteihin ja kouluihin.

Hankkeessa edistetään erityisesti ruokakasvatuksen verkkopalvelujen käyttöönottoa päiväkodeissa ja kouluissa: Nykytila.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) on tarkoitettu arviointiin ja kehittämiseen, Neuvokas perhe ruokakasvatus (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) on suunnattu varhaiskasvatukseen ja Maistuva koulu (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) -toimintamalli alakouluun. Varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstön ruokakasvatustaitoja lisätään toimintamalleihin sisältyvien verkkokoulutusten avulla. Lisäksi eri ammattiryhmille suunnataan koulutuswebinaareja sekä toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston Jatkuvan oppimisen keskuksen kanssa täydennyskoulutuskokonaisuus, jonka laajuus on 5 opintopistettä. Ruukulla on keskeinen rooli erityisesti hankkeen viestinnässä, materiaalien tuottamisessa sekä kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä. Ruukun työntekijät toimivat myös päiväkotien sekä koulujen mentoreina lukuvuosien 2021–22 ja 2022–23 ajan.

Ruokakasvatuksen kehittäminen käynnistynyt ympäri Suomen

Kuluneen kevään aikana olemme koko hanketiimin voimin suunnitelleet ja valmistelleet ensi lukuvuoden toimia sekä rekrytoineet kuntia mukaan hankkeeseen. Iloksemme monet kunnat ovat lähteneet innolla mukaan, ja nyt loppukeväästä olemme jo päässeet aloittamaan ruokakasvatuksen kehittämisen ensimmäisissä kunnissa. Yhteistyö on käynnistynyt kuntakohtaisilla aloituspalavereilla, joissa olemme tutustuneet kuntien tilanteisiin ja tarpeisiin sekä eri ammattiryhmien ajatuksiin ruokakasvatuksesta. Toden teolla kehitystyö kuntatasolla sekä päiväkodeissa ja kouluissa käynnistyy syksyllä lukuvuoden alkaessa.

Ensi lukuvuonna kehitystyö pääsee vauhtiin useassa kunnassa Pohjois-Savon, Pirkanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Karjalan, Lapin ja Päijät-Hämeen alueilla. Ruukku tekee tiiviimpää yhteistyötä Hartolan, Hollolan, Iitin, Kihniön, Parkanon, Rovaniemen ja Sastamalan kanssa ja toimii mentorina näiden kuntien päiväkodeissa ja kouluissa.

Lisää kuntia saadaan mukaan ensi keväänä, kun yhteistyö aloitetaan myös niissä kunnissa, joissa ruokakasvatustoimien kehitys ajoittuu lukuvuoteen 2022–23. Koko hankeaikana kehitystyötä on tarkoitus tehdä yhdessä 30 kunnan kanssa.

Omatoimista kehitystyötä tuetaan

Tuetun ruokakasvatustoiminnan kehittämisen lisäksi hanke tarjoaa kaikille päiväkodeille ja kouluille mahdollisuuden omatoimiseen ruokakasvatuksen kehittämiseen. Kehitystyön avuksi tarkoitetut toimintamallit ja työkalut ovat vapaasti saatavilla, ja henkilöstöä tuetaan hankeaikana järjestettävillä webinaareilla ja koulutuksilla, jotka ovat maksuttomia ja kaikille avoimia.

Olemme työskennelleet kevään ajan tiiviisti sen eteen, että ruokakasvatuksen omatoiminen kehittäminen päiväkodeissa ja kouluissa olisi mahdollisimman helppoa. Omatoimisuutta pyrimme edistämään jatkossakin. Kootkaa siis porukka, arvioikaa lukuvuoden alussa ruokakasvatuksen nykytila ja aloittakaa ruokakasvatustoiminnan kehittäminen yksikössänne. Olettehan tilanneet jo Neuvokkaan perheen tai Maistuvan koulun uutiskirjeen?

Kirjoittaja Katri Lyytikäinen, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Lue lisää hankkeesta https://sites.uef.fi/kokoava/ (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kuva Ulla-Maija Hänninen