» » » Ruokailoa senioreille

Ruokailoa senioreille

luokassa: Uutiset | 0

Uusissa ikääntyneiden ruokasuosituksessa korostetaan yksilöllisyyttä, osallistumista ja sosiaalisuutta, jotka vaikuttavat senioreiden elämänlaatuun. Toki ikääntyneiden hyvä ravitsemustila ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat myös ensiarvoisen tärkeitä tavoitteita Valtion ravitsemusneuvottelukunnan ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Vireyttä seniorivuosiin -ruokasuosituksessa. Suositus on suunnattu sekä ikääntyneille itselleen ja heidän omaisilleen että kaikille ruokapalveluista vastaaville toimijoille erityyppisissä asumismuodoissa.

Suosituksen tärkeä sanoma on, että ruokapalvelun pitää olla suunnitelmallista jokaisen vanhuksen osalta ja heidän ravitsemustilaansa tulee vajaaravitsemuksen ehkäisemiseksi tarkkailla säännöllisesti muun muassa painoa seuraamalla. Suositus pohjautuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suomalaisiin ravitsemussuosituksiin ja ottaa huomioon ikääntyneiden erityistarpeet, kuten huonontuneen ruokahalun, lisääntyneen proteiinien tarpeen sekä heikentyneen ravintoaineiden imeytymisen. Tarvittaessa vanhuksille tarjotaan täydennysravintovalmisteita tai tehostettua ruokavaliota. Muistisairaille on hyvä valmistaa mahdollisimman usein tuttuja ruokia, joista he pitävät.

Seura tekee ruokailuhetkestä miellyttävän ja ruoka maistuu paremmin. Niinpä ikääntyneitä kannustetaan yhteisiin ruokailuihin. Niille vanhuksille, jotka eivät pääse liikkumaan sukulaisten tai ystävien luo, palvelukeskukseen tai yhteiseen ruokasaliin, on kehitetty uusia ratkaisuja. Ruokaseura järjestyy digitaalisesti esimerkiksi tablettitietokoneen avulla; silloin hoitajat avustavat asiakkaan avaamaan tabletin yhtä aikaa toisten palveluun osallistuvien kanssa.

Teksti Soili Soisalo, tiedottaja, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Ruokakasvatus-verkkomedian toimintaa tukee Jenny ja Antti Wihurin Rahasto vuonna 2020.