» » » Ruokailoa kerätään Vantaalla

Ruokailoa kerätään Vantaalla

luokassa: Uutiset | 0

Ruokailoa kaikille on Ruukku ry:n ja Sydänliiton kaksivuotinen hanke, jossa kehitetään ruokakasvatuksen menetelmiä eri kieli- ja kulttuuritaustaisille lapsille ja perheille päiväkoteihin, alakouluihin ja terveydenhuoltoon.

Aluksi tutustuttiin

Viime vuonna, kun hanke alkoi, haastattelimme ulkomaalaistaustaisia perheitä sekä opettajia, terveydenhoitajia ja muita perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Järjestimme tapaamisia, joissa ruokakeskustelua viriteltiin esimerkiksi askartelemalla kollaaseja ruokakuvista. Kohderyhmän kuuleminen ja aktiivinen mukaan ottaminen hankkeen joka vaiheessa on tärkeää, sillä hanke toteutetaan yhteiskunnallisen markkinoinnin viitekehyksellä.

Kerätystä aineistosta ja perheenäitien haastatteluista nousi esiin sekä haasteita että toimivia asioita. Lisäksi koottiin toiveita ja kokemuksia eri kieli- ja kulttuuritaustaisten perheiden ruokatottumuksista ja ruokakasvatuksesta.

Yhteistyötä toivottiin

Ammattilaiset toivoivat lisää yhteistyötä sekä toistensa kanssa että ammattilaisten ja perheiden välillä. Tiiviimpää yhteistyötä haluttiin esimerkiksi päiväkodin, koulun, neuvolan ja ruokapalveluiden kesken.

Ammattilaiset haluaisivat myös perheitä enemmän mukaan kehittämään päiväkodin ja koulun ruokailua. Eräs opettaja pohti, olisiko eri kulttuuritaustaisten perheiden reseptejä mahdollista saada koulun keittiöön. Päiväkodissa mietittiin, millä tavalla päiväkodin arkea ja ruokailua saataisiin tutuksi erityisesti niille perheille, jotka ovat hiljattain muuttaneet Suomeen.

Koulu- ja päiväkotiruoka maistuu, mutta ei kaikille

Sekä ammattilaisten että perheiden kertomuksissa huolenaiheeksi nousi, että osa lapsista ei syö päiväkodissa tai koulussa tarjottua ruokaa. Syömättömyyden taustalta löytyy monenlaisia syitä, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan asiantuntijoiden, ammattilaisten ja perheiden yhteistyötä.

Ruokakasvatukseen kaivattiin myös yhtenäisiä pelisääntöjä. Osa opettajista ei ollut varmoja, miten reagoida, jos lapsi ei halua syödä kouluruokaa. Päiväkodissa toivottiin konkreettisia vinkkejä siihen, miten kannustaa lasta maistamaan uutta ruokaa.

Huomio välipaloihin

Terveydenhuollon ammattilaiset, kasvattajat ja opettajat nostivat yhdeksi teemaksi lasten välipalat. He toivoivat perheille vinkkejä helppoihin, terveellisiin ja säilyviin välipaloihin​. Ilahduttavasti hedelmät kuuluivat jo useiden lasten lempiruokiin, mutta apuja kaivattiin siihen, miten ohjata makeisten ja virvoitusjuomien käyttöä pysymään kohtuullisena.

Ruokailoa koteihin

Ruokakasvatustyötä eivät tee ainoastaan ammattilaiset, vaan myös perheiden huoltajat. He näyttävät kotona lapsilleen mallia ruokailuun ja siihen, miten ruuasta puhutaan.

Hankkeen nimen mukaisesti pyrimme edistämään ammattilaisten taitoja ohjata lasten vanhempia positiiviseen ruokakasvatukseen ja koko perheen ruokailoon. On tärkeä huolehtia, että lapselle kehittyy myönteinen ruokasuhde ja kehonkuva.

Mitä seuraavaksi?

Tänä vuonna jatkamme edellä mainittujen teemojen työstämistä. Koronavirustilanne on tuonut omat erityispiirteensä hankkeen toteuttamiseen, mutta onneksi haasteet voi nähdä myös mahdollisuuksina kehittää jotain uutta ja erilaista.

Tarjoamme ruokakasvatuksen menetelmiä testattavaksi päiväkoteihin, alakouluihin ja terveydenhuoltoon Vantaalla. Tavoite on yhdessä ammattilaisten ja perheiden kanssa löytää toimintatapoja, joita voisi hankkeen jälkeen jakaa käyttöön laajemmin.

Henriikka Jussila hankekoordinaattori Ruukku ry