Ravitsemusteko 2023 Ruukulle
» » » RTY: Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry saa Ravitsemusteko 2023 -palkinnon

RTY: Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry saa Ravitsemusteko 2023 -palkinnon

luokassa: Uutiset | 0
Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry on valinnut Ravitsemusteoksi 2023 Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n. Valinta julkistettiin Valtakunnallisilla Ravitsemuspäivillä tiistaina 7.11.2023.

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, monipuolisia ruokatottumuksia ja tasapainoista ruokasuhdetta. Ruukku ry vahvistaa ammattilaisten ja vanhempien osaamista ruokakasvatuksesta unohtamatta ruokailon merkitystä. Toiminnassaan Ruukku ry nojaa valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteisiin.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys pitää Ruukku ry:n ruokakasvatustoimintaa erityisen tärkeänä nykymaailmassa, jossa lasten ja nuorten syömispulmat ovat lisääntyneet. Ruokakasvatus edistää hyvää ravitsemusta, tasapainoista kehosuhdetta sekä kestävän kehityksen tavoitteita. Ruukku ry:n tavoitteena on, että lapsille kasvaa myönteinen suhde itseensä ja ruokaan, joka edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Tämän takia Ravitsemusterapeuttien yhdistys pitää Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:tä sekä sen lasten ja nuorten eteen tekemää työtä erinomaisena ja vaikuttavana Ravitsemustekona.

“Olemme todella otettuja tunnustuksesta ja siitä, että ruokakasvatuksen merkitys aletaan vihdoin ymmärtää osana hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä. Kiitos ruokakasvatuksen edistämisestä kuuluu myös kumppaneillemme ja verkostoille, joiden kanssa olemme saaneet toteuttaa vaikuttavia hankkeita”, sanoo Ruukku ry:n toiminnanjohtaja Silja Varjonen.

Ravitsemusteko valitaan vuosittain

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry valitsee vuosittain Ravitsemusteon, jolla nostetaan esille teko tai työ, jolla merkittävästi edistetään tai on edistetty hyvää ravitsemusta, ravitsemushoitoa tai ravitsemusasiantuntijoiden tunnettuutta. Yhdistyksen hallitus tekee valinnan jäseniltä tulleiden ehdotusten perusteella.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry (RTY) on monialainen järjestö, joka kokoaa yliopistokoulutetut ravitsemusasiantuntijat. Yhdistyksen jäsenillä on ylempi yliopistotutkinto: terveystieteiden (TtM), elintarviketieteiden (ETM), filosofian (FM), maatalous- ja metsätieteiden (MMM) tai terveydenhuollon (THM) maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto ravitsemustiede pääaineena. Yhdistyksen jäsenmäärä on noin 800. Valtaosa jäsenistä on suuntautunut opinnoissaan kliiniseen ravitsemukseen: heillä on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) myöntämä laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys.