» » » Kouluruoka kotiin

Kouluruoka kotiin

luokassa: Uutiset | 0

Lasten oikeus maksuttomaan kouluateriaan on herättänyt keskustelua viime aikoina. Huolta on herättänyt varsinkin sosiaalisesti haavoittuvaisessa asemassa olevien lasten tilanne. Koronapandemian aiheuttama etäopetukseen siirtyminen ei ole poistanut opetuksen järjestäjiltä velvollisuutta järjestää koululaisille maksuton kouluateria.

Puolet kunnista järjestää poikkeusolojen ruokailua

Aluehallintoviraston kuntakyselyssä viikolla 15 selvisi, että noin puolet kunnista järjestää kouluruokailun poikkeusolosuhteissakin jollain tavalla kaikille halukkaille. Käytännöt vaihtelevat, monissa kunnissa jaetaan ruokakasseja, joista löytyy kylmiä eväitä, toisissa valmisruokia lämmitettäväksi. Joissain kunnissa on tarjottu rahallista korvausta tai maksusitoumuksia ruokakauppaan ja joissain on annettu lapsille mahdollisuus tulla kouluun syömään.

Osassa kuntia ruuan tarjoaminen pohjautuu esimerkiksi sosiaalisiin ja taloudellisiin perusteisiin ja ateriatuki pyritään kohdistamaan kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille. Vastausten perusteella kunnissa olisi toivottu kouluruokailun järjestämisestä valtakunnallisia ohjeistuksia, jotta oppilaiden yhdenvertaisuus toteutuisi.

Poikkeusolojen kouluruokailu tulee luonnollisesti järjestää niin, että vältytään mahdollisimman hyvin lähikontakteilta. Lähiopetuksessa olevat oppilaat ovatkin ruokailleet vuoroissa, etteivät joutuisi kosketuksiin toistensa kanssa. Kaikkiaan lähiopetukseen osallistui tutkimusviikolla vain 7 prosenttia 1.–3. luokkien ja 6 prosenttia 4.– 9. luokkien oppilaista. On kuitenkin joukko koululaisia, jotka ovat etäopetuksessa, ja tarvitsisivat kouluaterian.

Kouluruoka turvaa hyvää ravitsemusta

Opetushallitus on linjannut, että opetuksen järjestäjä voisi yhdessä oppilashuollon kanssa etsiä ne oppilaat, joille päivittäinen kouluateria on erityisen tärkeä, ja järjestää ruokailu sopivalla tavalla. Näin voidaan turvata ateria niille, jotka muuten olisivat vaarassa jäädä ilman riittävää ravintoa. Ruokailun järjestäminen kouluilla voi kuitenkin aiheuttaa tartuntoja ja siksi suositaan muita ruuanjakotapoja, kuten mainittua ruokakassien ja pakettien noutoa ulkotiloista tai kotiinkuljetusta. Myös maan suurin kouluruokailun järjestäjä, Helsingin kaupunki, ilmoitti alkavansa jakaa kouluruokaa kahdesti viikossa kotona lämmitettäväksi 27.4. alkaen.

Vielä keskustellaan lähikouluun palaamisesta kevään lopussa. Opetusministeri Li Andersson toivoo (HS 17.4.20), että se olisi mahdollista ainakin pienimmille alakoululaisille. Kaikkien yhteinen toive on, että pandemiasta selvitään mahdollisimman pienin sosiaalisin ja taloudellisin vaurioin. Niinpä on hienoa toimintaa, että lapsille ja nuorille turvataan heille tärkeä päivittäinen, monipuolinen kouluateria.

AVI:n tiedote (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Teksti Soili Soisalo

Ruokakasvatus-verkkomedian toimintaa tukee Jenny ja Antti Wihurin Rahasto vuonna 2020.