Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Seloste on laadittu 29.6.2023. Tämä seloste korvaa aikaisemmat versiot.

1. Rekisterinpitäjä

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin: +358 40 526 8475
info at ruokakasvatus.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Silja Varjonen
Puhelin: +358 40 526 8475
silja@ruokakasvatus.fi

2. Rekisteröidyt

Rekisteriin lisätään uutiskirjeiden tilaajat, tapahtumiin ilmoittautuneet sekä verkkokaupan tilaajat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Ruukku käsittelee henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • tilausten käsittelyyn ja laskutukseen
 • tapahtumailmoittautumisiin
 • sähköpostilistan laatimiseen

Teknisesti kerätyt tiedot Palveluiden käytöstä

Keräämme teknisesti tietoja palveluiden käytöstä ja laitteiden teknisistä ominaisuuksista jäljempänä tarkemmin kuvatusti. Tietojen kerääminen on automaattista ja siihen hyödynnetään WordPressin Statistics-lisäosaa. Tiedot tallentuvat webhotellin palvelimelle.

Tällaisia tietoja ovat mm:

 • IP-osoite (ja sijaintimaa)
 • toimet ja niiden ajat Palveluissa (kuten katsotut sivut ja sisällöt ajankohtineen)
 • käytetyn laitteen tiedot, käyttöjärjestelmän tyyppi sekä ohjelmistoversiot
 • selaimen tyyppi ja kieliasetukset
 • Palveluihin ohjannut sivusto ja sivusto, johon Palveluista on siirrytty, palvelin ja verkkotunnus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Rekisteri voi sisältää seuraavat henkilötiedot käyttäjistä

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio
 • Puhelinnumero
 • Laskutusosoite
 • Tilattujen materiaalien määrät

Teknisesti kerätyt tiedot palveluiden käytöstä, jota ei voi yhdistää henkilötietoihin.

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseeninfo@ruokakasvatus.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta tai Ruukku ry:n toimihenkilöiden toimesta julkisista lähteistä tai henkilön omasta toiveesta. Tiedot tallennetaan webhotellin palvelimelle, uutiskirjepalvelun tietokantaan sekä Excel-tiedostoon, joka säilytetään Ruukku ry:ssä.  

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Olemme varmistaneet, että kaikki palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia:

 • Creamailer.fi uutiskirjeiden lähettämiseen
 • Procountor.fi laskutukseen

8. Käsittelyn kesto

Uutiskirjelistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan itse jokaisessa lähettämässämme markkinointisähköpostissamme olevan linkin kautta. Muita tietoja säilytetään niin kauan, kuin se on toiminnan kannalta tarkoituksenmukaista.  

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisteriin on pääsy Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n työntekijöillä.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.