Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Ruukku ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämä seloste korvaa aiemman tietosuojaselosteen.

Tässä tietosuoja- ja rekisteriselosteessa kuvaamme, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun vierailet Ruukun verkkosivulla, ilmoittaudut Ruukun tapahtumiin tai asioit Ruukun verkkokaupassa.

Laadittu 2.7.2021.

1. Rekisterinpitäjä
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry
Oltermannintie 8, 00620 Helsinki
Puhelin: +358 40 526 8475
info(at)ruukku.org

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kaikissa tätä selostetta tai henkilötietojen käsittelyä koskevissa kysymyksissä voit lähestyä Ruukun toiminnanjohtajaa puhelimitse tai sähköpostitse:
Silja Varjonen
Puhelin: +358 40 526 8475
silja.varjonen(at)ruukku.org

3. Rekisterin nimi
Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n yhteystietorekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja perusteet
Ruukku käsittelee henkilötietojasi seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • tilausten käsittelyyn ja laskutukseen
 • tapahtumailmoittautumisiin
 • sähköpostilistan laatimiseen

Henkilötietojesi käsittelyn perusteena on suostumuksesi tai oikeutettu etu. Hyväksyt yhteydenpidon, kun luovutat yhteystietosi. Hankkeissa henkilötietoja voidaan käsitellä yhteystietolistan laatimiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavat henkilötiedot käyttäjistä

 • Nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Organisaatio
 • Puhelinnumero
 • Laskutusosoite
 • Tilattujen materiaalien määrät

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja lisätään rekisteriin käyttäjien itsensä toimesta tai Ruukku ry:n toimihenkilöiden toimesta julkisista lähteistä tai henkilön omasta toiveesta. Kun käyttäjä luovuttaa tietoja, tallentuvat tiedot www-sivujen lomakkeelle sekä info@ruukku.org-osoitteen hallitsijan sähköpostiin. Näistä laaditaan Excel-tiedosto, jota säilytetään Ruukku ry:ssä.

7. Evästeet ja selaustiedot
Ruukku.org-sivusto kerää selaustietojasi, eli evästeitä, verkkosivun analysointiin, kehittämiseen, profilointiin ja tilastointiin. Evästeet eivät sisällä henkilötietoja. Hyväksyt tai hylkäät evästeiden käytön evästekyselyllä, kun vierailet ruukku.org-sivustolla.

Ruukulla on käytössään Google Analytivs -verkkoanalytiikkasovellus, jolle evästetietoja luovutetaan. Lue lisää: Miten Google käyttää tietojasi yhteistyökumppaneiden sivustoilla ja sovelluksissa?

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jos Ruukku antaa yllä mainitusti hankittuja henkilötietoja yhteistyökumppanin tai alihankkijan käyttöön, näiden yhteistyökumppanien tai alihankkijoiden on käsiteltävä tietoja tämän tietosuojaselosteen määräämällä tavalla. Hankkeissa sähköpostilista voidaan luovuttaa tiedotusta varten hankekumppanille, mutta ei ulkopuolisille tahoille.
Tämän lisäksi näitä henkilötietoja voidaan luovuttaa eteenpäin, jos laki niin vaatii, esimerkiksi laillisten prosessien tai sellaisten mahdollisuuden yhteydessä ja silloinkin pääsääntöisesti vain Ruukun omien oikeuksien puolustamiseksi.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Suomen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään ja käsitellään luottamuksellisina ja niihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi.

Ruukku ry:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.

11. Säilytysaika
Evästetietoja säilytetään seuraavasti:

 • Istuntoevästeitä pääsääntöisesti istunnon ajan.
 • Pysyviä evästeitä pääsääntöisesti niin kauan, kunnes poistat evästeen tai maksimissaan kahden vuoden ajan.

Säilytämme luovuttamiasi henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista tai kunnes pyydät poistamaan tiedot.

12. Rekisteröidyn oikeudet
Henkilöllä on henkilötietolain 26§ sekä EU:n tietoturva-asetuksen mukaisesti oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot rekisteristä.

 • Oikeus tarkastaa tiedot: Sinulla on oikeus saada tietää, mitä henkilötietoja Ruukulla sinusta on rekistereissään ja millä perusteilla tietoja käsitellään.
 • Oikeus pyytää tietojen korjausta tai poistoa: Sinulla on tarvittaessa oikeus pyytää Ruukkua oikaisemaan tai poistamaan sinua koskevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai muulla tavoin epätarkat henkilötiedot.
 • Oikeus kieltää tietojen käsittely: Sinulla on oikeus lain sallimissa puitteissa kieltää Ruukkua käsittelemästä henkilötietojasi.

Tarkastuspyyntö tulee lähettää sähköpostilla kohdassa kaksi (2) nimetylle henkilölle.

Pyydetyt muutokset tehdään viipymättä, mutta kuitenkin EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Sinulla on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle, jos katsot, että Ruukku ei ole käsitellyt henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Voit tehdä valituksen sen EU-jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa vakituinen asuin- tai työpaikkasi sijaitsee, tai jossa väitetty tietosuojalainsäädännön rikkominen on tapahtunut.

13.  Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.