Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry edistää ruokakasvatusta ja sen osaamista Suomessa. Ruukun tavoitteena on lisätä kestävää hyvinvointia ja terveyttä vahvistamalla ruokaosaamista ja ruuan arvostusta. Ruokailo kasvaa itse tehden ja kokien!

Ruukulle tärkeitä arvoja ovat yhteinen hyvinvointi, kokemuksellisuus, monimuotoisuus, osallisuus, tiedepohjaisuus ja ruokailo. Nojaamme toiminnassamme valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteisiin. Lue täältä lisää Ruukun arvoista.

Ruukussa työskentelee yliopistokoulutettuja ravitsemusasiantuntijoita, joilla on myös koulutusta ja osaamista viestinnästä, pedagogiikasta sekä yhteiskunnallisesta markkinoinnista. Toiminnan taustalla vaikuttaa hallitus, jossa on monipuolinen edustus mm. tutkimus- ja yrityssektorilta.

Ruukun kohderyhmänä ovat ruokakasvattajat, ruuan ja kasvatuksen ammattilaiset sekä lapset, nuoret ja lapsiperheet. Ruukku toteuttaa ruokakasvatuksen hankkeita, järjestää erilaisia kursseja, koulutuksia ja tapahtumia sekä viestii aktiivisesti ruokakasvatukseen liittyvistä teemoista.

Ruukku ylläpitää ja tukee ruokakasvatuksen verkostoja sekä kokoaa jäseniksi ruokakasvatuksesta kiinnostuneita henkilöitä ja yhteisöjä. Lue lisää verkostoista ja jäsenyydestä.

Ruukku on Soste ry:n ja Sapere Internationalin jäsen.