Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry on valtakunnallinen asiantuntijajärjestö, joka edistää lasten ja nuorten hyvinvointia, monipuolisia ruokatottumuksia ja tasapainoista ruokasuhdetta. Vahvistamme ammattilaisten ja vanhempien osaamista ruokakasvatuksesta. Ruokailoa kaikille! 

Ruukulle tärkeitä arvoja ovat yhteinen hyvinvointi, kokemuksellisuus, monimuotoisuus, osallisuus, tiedepohjaisuus ja ruokailo. Nojaamme toiminnassamme valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin sekä varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteisiin. Lue täältä lisää Ruukun arvoista.

Meillä työskentelee yliopistokoulutettuja ravitsemusasiantuntijoita, joilla on myös koulutusta ja osaamista viestinnästä, pedagogiikasta sekä yhteiskunnallisesta markkinoinnista. Toiminnan taustalla vaikuttaa hallitus, jossa on monipuolinen edustus mm. tutkimus- ja yrityssektorilta.

Ruukun kohderyhmänä ovat ruokakasvattajat, ruuan ja kasvatuksen ammattilaiset sekä lapset, nuoret ja lapsiperheet. Ruukku toteuttaa ruokakasvatuksen hankkeita, järjestää erilaisia kursseja, koulutuksia ja tapahtumia sekä viestii aktiivisesti ruokakasvatukseen liittyvistä teemoista.

Ruukku ylläpitää ja tukee ruokakasvatuksen verkostoja sekä kokoaa jäseniksi ruokakasvatuksesta kiinnostuneita henkilöitä ja yhteisöjä. Lue lisää verkostoista ja jäsenyydestä. Ruukku on Soste ry:n (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ja Sapere Internationalin jäsen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Rahoitusta olemme saaneet STEA:sta, Terveyden edistämisen määrärahasta (STM), maa- ja metsätalousministeriöstä, EU:n koulujakelujärjestelmästä (Ruokavirasto), Opetushallituksesta sekä eri säätiöistä. Teemme myös yhteistyöprojekteja yritysten, yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa. Lue lisää hankkeistamme.

Maistuva koulu -logo
RuokaTutkan logo
Onko pakko maistaa -podcast kansikuva