Hei ope! Mahtavaa, että haluatte luokkasi kanssa kehittää kouluravintolaanne. Näin se käy:

1. Sujauta tunti osaksi oppiainetta ja OPS-perusteita

Ruokalat ravintoloiksi on valmis tuntikokonaisuus, noin 75 minuuttia. Se voidaan toteuttaa peräkkäin tai kahdella eri tunnilla – tarvittaessa kestoa pidentäen tai lyhentäen. Tunnilla oppilaat harjoittelevat luovaa ideointia, vaikuttamista, vaihtoehtojen punnitsemista, argumentointia, päätöksentekoa ja esittämistä. Tunti sopii hyvin perusopetuksen opetussuunnitelman (vuosiluokat 7–9) perusteisiin:

Kotitalous, sisältöalueet:
S2 Asuminen ja yhdessä eläminen

Yhteiskuntaoppi, sisältöalueet:
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta
S2 Demokraattinen yhteiskunta
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen

Äidinkieli, sisältöalueet:
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
S3 Tekstien tuottaminen

Terveystieto, sisältöalueet:
S3 Terveys, yhteisöt, yhteiskunta ja kulttuuri

Kuvataide, sisältöalueet:
S1 Omat kuvakulttuurit
S2 Ympäristön kuvakulttuurit

+ voidaan toteuttaa myös oppilaanohjauksen tunnilla tai oppilaskunnan projektina

Laaja-alaiset opetuskokonaisuudet
L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen

2. Tutustu tuntisuunnitelmaan

Tunnille on valmis PowerPoint-esitys, joka heijastetaan seinälle oppilaiden nähtäville tunnin ajaksi. Tunti koostuu seuraavista osista:

1. Mitä tehdään? 5 min.
Käydään oppilaiden kanssa ohjeet läpi. Tällä oppitunnilla tehtävänä on kehittää kouluravintolaanne viihtyisämmäksi. Tarkoitus on, että luokan voittajaideaa lähdetään oikeasti toteuttamaan koulussanne. Käykää läpi myös lyhyt tietoisku suomalaisesta kouluruokailusta.

2. Viritetään aivot ideointitaajuudelle 5 min.
Virittäydytään aiheeseen kahden lämmittelytehtävän avulla. Tehtäviin on selkeät ohjeet diaesityksessä.

3. Nyt ideoidaan, kaikki ideat pöytään! 15 min.
Tämä on koko tunnin tärkein vaihe, eli ideointi. Kannusta oppilaita pienryhmissä ”joo – ja” -ideointiin. Kun pienryhmässä heitetään idea, muut hyväksyvät sen ja vievät sitä eteenpäin: Joo! Ja sitten vielä… Tällä varmistetaan, että kun uusi idea tulee, muiden reaktiot ovat hyväksyviä ja kannustavia. Hyvä ilmapiiri auttaa hulluimpienkin ideoiden esiintuomista. Oma intosi tarttuu – ainakin jossain määrin – myös oppilaisiin! Muistuta: ei kritiikkiä vielä tässä vaiheessa! Näytä tarvittaessa oppilaille apukysymykset ideointiin.

4. Ideoiden vertailu ja parhaan idean valinta 10 min.
Oppilaat käyttävät valmista taulukkoa joko tulostettuna tai sähköisesti. Tässä vaiheessa ideoita voi vielä kehittää ja muokata halutessaan. Tarkoitus on valita jokaisessa pienryhmässä paras idea. Lataa arviointitaulukko täältä.

Ideoita arvioidaan seuraavilla kriteereillä:

 • Koulun oppilaat ja henkilöstö voivat toteuttaa idean helposti ja edullisesti
 • Idea on uusi ja luova, ei vanhan toistoa
 • Idea lisää oppilaiden halua osallistua ruokailuun
 • Idea lisää ruokailun viihtyisyyttä ja toimivuutta

5. Ideapaperin täyttäminen 10 min.
Jaa oppilaille ideapaperit täytettäviksi. Ideapaperiin jokainen pienryhmä kirjaa parhaan ideansa, joka esitellään seuraavassa vaiheessa muille luokan pienryhmille. Lataa ideapaperi täältä.

6. Pitchaus alkakoon! Ai mikä? Siis esitetään ideat muille 10 min.
Pienryhmät esittelevät ideapaperinsa vuorotellen toisilleen. Pidä yllä hyvää ilmapiiriä ja kannusta esimerkillä aplodeihin jokaisen puheen jälkeen. Aikaa ei tarvitse ottaa.

7. Äänestetään luokan paras idea 10 min.
Jokaisella oppilaalla on 3 + 2 + 1 ääntä. Valvo, ettei tule vaalivilppiä!

8. Voittajaidea eteenpäin 5 min.
Pohtikaa, miten jatkatte voittajaidean toteutusta koulussa. Tämä on tärkeä kertoa oppilaille, jotta he varmistuvat, että heidän ideansa oikeasti viedään eteenpäin.


3. Lataa materiaalit ja valmistele

Tunnille tarvitset:

 • lämmittelytehtävään pehmeä esine, jota voi heitellä oppilaalta toiselle
 • paperia ja kyniä (tai vastaava sähköinen alusta)
 • tulostetun arviointilomakkeen jokaiselle pienryhmälle (tai sähköisenä)
 • tulostetun ideapaperin jokaiselle pienryhmälle (tai sähköisenä)

Muut valmistelut:

 • Sovi etukäteen esimerkiksi koulun johtoryhmän ja oppilaskunnan kanssa, miten voittajaideaa ja mahdollisesti muita oppilaiden ideoita viedään eteenpäin. Voisiko idean esitellä koko koululle esim. opekokouksessa, oppilashuoltoryhmässä, luokanvalvojien vartissa tai aamunavauksessa?
 • Jaa oppilaat pienryhmiin (noin 4 hlö/ryhmä)
 • Varmista, että luokassa on tilaa janatehtävään

4. Ohjaa tuntikokonaisuus

Heijasta PowerPoint-diaesitys seinälle. Käykää tunti pala palalta läpi.

5. Viekää voittajaideaa eteenpäin

Tunnilla ideoidaan pienryhmissä ja lopuksi äänestetään luokan paras idea. Vie voittajaideaa eteenpäin sopimallesi taholle, jotta sitä lähdettäisiin oikeasti toteuttamaan koulussanne.

Innostavaa ideointia!