Ruokapalveluiden rooli ruokakasvatuksessa on keskeinen. Tarjottavalla ruualla, esillepanolla, viihtyisällä ruokailuympäristöllä ja ruokailun yhteydessä tapahtuvalla ohjauksella tuetaan lasten ja nuorten ruokavalion monipuolisuutta, kestäviä ruokavalintoja ja ruokailuhetkistä nauttimista. Usein ruokapalveluhenkilöstö on läsnä ruokailuhetkissä ja tuo kasvot päiväkodeissa ja kouluissa tarjottavalle ruualle.

Ruokapalvelutyöntekijöiden vankka ruokaosaaminen kannattaa hyödyntää monipuolisesti. Esimerkiksi hankintasopimuksiin voidaan kirjata ruokakasvatusyhteistyö ruokapalveluiden ja opetus- ja kasvatushenkilöstön kesken. Lapsille ja nuorille ruuan arvostusta voi lisätä se, että tehdään näkyväksi tehty työ ruuanvalmistuksessa. Kokkigalleriat, vierailut keittiössä ja avustavat tehtävät tekevät tarjottavaa ruokaa ja keittiön työntekijöitä lapsille tutuiksi.

Pakko maistaa -podcast

Jakso 3: Kokki, keittäjä vai kasvattaja?

Miten keittiön henkilökunta voi luoda kouluravintolan, jonne oppilaat ja opiskelijat haluavat tulla syömään? Studiossa opiskelijoiden kuvailema ”super-Marjo”, ruokapalveluvastaava Marjo Niskanen Kallion lukiosta sekä ruokakasvatuksen asiantuntija Saila Paavola. Jaksossa pohditaan, ovatko ruokapalvelut ruokakasvattajia. Kuinka saada kasvisruoka maistumaan? Entä miten opetushenkilöstön ja keittiön yhteistyötä voidaan kehittää?

Lue lisää artikkelistamme ja löydä suorat linkit podcastiin –>


Lue aiempia artikkeleitamme aiheesta:


Ruokakasvatuksen työkalut ruokapalveluille:

Maistuva koulu -logo

Maistuva koulu

Yli 200 ideaa ruokakasvatukseen ja kouluruokailun kehittämiseen sekä maksuton verkkokoulutus. www.maistuvakoulu.fi

Neuvokas perhe

Ruokakasvatuksen ideapankki, tietopankki ja maksuton verkkokurssi varhaiskasvatuksen ruokapalveluhenkilöstölle. www.neuvokasperhe.fi

Ruokadiplomit

Kouluruokadiplomi® ja Makuaakkoset on kouluille ja päiväkodeille myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. www.kouluruokadiplomi.fi

Ruokailusuositus varhaiskasvatukseen

Suositus antaa yleiset suuntaviivat terveyttä edistävän ruuan tarjoamisesta ja ruokakasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Terveyttä ja iloa ruoasta

Ruokailusuositus peruskouluille

Suositus sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä ohjeet toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Syödään ja opitaan yhdessä

Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin

Opiskelijaruokailun järjestämistä koskevat säädökset ja ravitsemussuositukset. Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta