Ruokakasvatus yläkoulussa

Ruokakasvatus on keskeinen osa yläkoulussa tapahtuvaa ruokailua, ja opettajalla onkin olennainen perusopetuslakiin kirjattu ohjauksellinen rooli koululounaalla. Opettajan roolista esimerkkiruokailijana ja yhteisistä ruokailun pelisäännöistä on tärkeää sopia yhdessä koko kouluyhteisön kesken.

Opetuksessa ruokakasvatukselliset sisällöt ovat keskeinen osa esimerkiksi kotitalouden ja terveystiedon opetusta. Myös biologiassa ja maantiedossa, yhteiskuntaopissa, historiassa ja uskonnossa voidaan käsitellä ruokaan liittyviä teemoja. Ruuasta voi ammentaa herkullista sisältöä myös äidinkielen ja muiden kielten, matematiikan, kuvataiteen ja liikunnan opetukseen. Laaja-alaisen osaamisen näkökulmasta ruokakasvatus kohdentuu useampaankin tavoitteeseen, joista yhtenä keskeisimpänä on itsestä huolehtiminen ja arjen taidot. Vuosiluokilla 7-9 ruokakasvatuksen tavoitteet limittyvät vahvasti kestävän elämäntavan ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Ruokakasvatusta ovat myös koulun ruokaympäristön rakentumisessa tehtävät päätökset, kuten minkälaista välipalaa koululaiset voivat koulussa ostaa tai rakennetaanko takapihalle hyötypuutarha.

Kouluruokailusuositus (2017) sisältää ohjeistukset kouluruokailun järjestämisestä, yhteistyöstä koulun sisällä ja kotien kanssa sekä ohjeet toiminnan seurannasta ja arvioinnista. Tutustu suositukseen: Syödään ja opitaan yhdessä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Nuorten ruokakasvatus

Nuoruuden ikävaiheeseen voi liittyä monenlaista pulmallista ruokakäyttäytymistä. Koululounas voi jäädä syömättä, sosiaaliset suhteet ja tilanteet vaikuttavat ruokavalintoihin, ja osalla oppilaista esiintyy jopa häiriintynyttä syömiskäyttäytymistä. Miten opettaja voi tukea nuoren ruokasuhdetta ja lisätä turvallisuuden kokemusta ruokailussa? Kuuntele Pakko maistaa -podcastimme jakso Miten opettaja voi tukea nuoren ruokasuhdetta? (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) Studiossa kotitalousopettaja Fiia Lujasmaa sekä kotitaloustieteen yliopistonlehtori ja Ruokakasvatusyhdistys Ruukun hallituksen puheenjohtaja Sanna Talvia.

Tutustu myös Ruokalat ravintoloiksi -työkaluun jonka avulla yläkoulun ja toisen asteen oppilaat pääsevät oppitunnilla ideoimaan keinoja tehdä kouluravintolastaan viihtyisämmän. Valmis OPS-perusteita tukeva kokonaisuus.

Ruokakasvatus toisella asteella

Lukiossa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opettajan rooli ruokailua ohjaavana aikuisena voi muuttua, mutta aikuisten esimerkin voima on edelleen merkittävä. Riittävän ajan varaaminen ruokailulle, ruokailuympäristön viihtyisyyteen panostaminen ja opiskelijoiden osallistaminen ruokailuun liittyviin päätöksiin kannustavat opiskelijoita monipuoliseen ja jaksamista tukevaan ruokailuuun. Opiskelija-ateria voi toimia tärkeänä esimerkkinä itsenäistymisen vuosina.

Ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin (2019) sisältää opiskelijaruokailun järjestämistä koskevat säädökset ja ravitsemussuositukset. Tutustu suositukseen: Hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä ruokailusta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)


Lue aiempia artikkeleitamme:


Yläkouluun ja toiselle asteelle soveltuvat ruokakasvatuksen ideat ja materiaalit:

Nykytila.fi

Verkkotyökalu ruokailun ja ruokakasvatuksen arvioimiseen ja kehittämiseen. Nykytila.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) myös kokoaa indikaattoritietoa kuntien ruokailun ja ruokakasvatuksen tilasta. Tietoa voidaan käyttää päätöksenteossa ja esimerkiksi osana hyvinvointikertomusta.

RuokaTutkan logo

RuokaTutka

RuokaTutka johdattaa lapset ja nuoret kysymään mistä ruoka tulee, mitä se sisältää ja miltä se maistuu. Pelejä, testejä, videoita ja paljon muuta puuhaa. RuokaTutka (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Maistuva koulu

Yli 200 ideaa ruokakasvatukseen ja kouluruokailun kehittämiseen ja maksuton verkkokoulutus. Erityisesti alakouluun suunnatun materiaalin joukosta löytyy paljon yläkouluunkin soveltuvaa. Tutustu esimerkiksi kuvamateriaaleihin kasviksista Maistuvan koulun materiaalipankissa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Makukoulu eli sapere

Aistilähtöinen ruokakasvatusmenetelmä eli makukoulu johdattaa tutustumaan ruokaan kaikilla aisteilla. Menetelmää voi soveltaa kaikille ikäryhmille. Lue lisää makukoulusta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Ruokakasvatus perusopetuksessa

Ruokalat ravintoloiksi

Valmis 75 min tuntikokonaisuus yläkouluun ja toiselle asteelle kouluruokailun kehittämiseen. Oppilaat ideoivat, mikä tekisi heidän kouluravintolastaan viihtyisämmän ja ruokailusta sujuvamman. Sopii esimerkiksi kotitalouden, yhteiskuntaopin, äidinkielen tai kuvataiteen tunnille tai oppilaskunnan kokoukseen. Tutustu materiaaleihin.

KEHUVA-koulutus

KEHUVA-lähestymistapa on tarkoitettu eri alojen ammattilaisille tilanteisiin, joissa käsitellään ruokaan, syömiseen ja kehoon liittyviä teemoja. KEHUVA-verkkokoulutuksessa tutustutaan KEHUVA-työotteeseen ja sen toiminnallisiin menetelmiin, joiden avulla nuorten tasapainoista ja terveyttä edistävää suhtautumista omaan kehoon ja syömiseen voidaan vahvistaa. Tutustu KEHUVA-verkkokoulutukseen (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

Ruokavisa

Ruokavisa esittelee vastuullista suomalaista ruokaketjua ja ruuan matkaa pellolta pöytään vuosittain vaihtuvan teeman kautta. Opeta ja opiskele ensin oppimateriaali ja ilmoita sitten opetusryhmäsi mukaan nettivisaan: Ruokavisa (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)  

Kouluruoka-agentti

Kouluruoka-agentin käsikirja tarjoaa kouluruokailun kehittämisryhmille materiaaleja ja vinkkejä kouluruokailun kehittämiseen oman koulun lähtökohdista. Materiaalia saa käyttää soveltuvin osin. Agenttitoiminnan on kehittänyt Ruokatieto. Kouluruoka-agentti (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Lupa kokata

Lupa kokata –aineiston tavoitteena on edistää elintarvikehygienian osaamista erityisesti yläkoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden keskuudessa. Materiaali sopii myös hygieniapassin suorittamiseen valmistautumiseen. Lupa kokata (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Open ruokaopas

Kaikille avoin ja ilmainen verkkosivusto, jossa käsitellään monipuolisesti vastuullisen ruuan ja kestävän maatalouden teemoja eri oppiaineiden näkökulmista. Soveltuu erityisesti yläkoulun ja lukion opetukseen. Open ruokaopas (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)