Kestävä kehitys tarkoittaa muutosta tavassamme elää, jotta myös meidän lapsilla ja heidän lapsillaan olisi hyvän elämän mahdollisuudet. Kestävä kehitys voidaan jakaa ekologiseen, taloudelliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen kestävyyteen. Ruokakasvatus on tärkeä osa kestävyyskasvatusta ja kattaa kaikki kestävyyden neljä ulottuvuutta. Lapsena opitut tavat ja tottumukset luovat perustaa koko elämän mittaisiin kestäviin elintapoihin.

Esimerkiksi yhteiset maksuttomat kouluruokailut lisäävät lasten tasa-arvoa ja hyvinvointia vahvistaen siten sosiaalista kestävyyttä. Kouluruokailu ylläpitää ja uudistaa suomalaista ruokakulttuuria eli lisää kulttuurista kestävyyttä. Tarjottu ruoka taas antaa lapsille mallin ekologisesti ja taloudellisesti kestävästä ateriasta.

Ruokakasvatusyhdistys Ruukun tehtävänä on lisätä kestävää hyvinvointia ja terveyttä vahvistamalla ruokaosaamista ja ruuan arvostusta. Siksi kestävä kehitys on meille sydämen asia.

Ruokakasvatus on tärkeä osa kestävyyskasvatusta. Katso seuraavalta videolta, kuinka ruokakasvatuksessa voidaan huomioida kestävyyden eri osa-alueet.


Lue lisää kestävyyden teemoista:


Ideat ruoka- ja kestävyyskasvatukseen:

Kouluruoka2030-oppaan kansi

Kouluruoka 2030 -opas

Kenelle: ruokapalveluille ja niistä päättäville tahoille, opettajille. Opas kertoo kouluruoan ilmastovaikutusten puolittamisen keinoista ja käytännön opeista. Sisältää myös kouluruokailussa hyväksi todettuja ilmastoviisaita reseptejä. Kouluruoka 2030 -opas (pdf)

Luontoaskel hyvinvointiin

Kenelle: varhaiskasvattajille ja ruokapalveluhenkilökunnalle Toimintamalli yhdistää terveyttä edistävän ravitsemuksen, liikunnan, luontokontaktit ja kiertotalouden sekä tukee päiväkotien kestävän kehityksen työtä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista oppimista. Luontoaskel hyvinvointiin

Open ruokaopas

Kenelle: yläkoulun ja lukion opettajille Kaikille avoin ja ilmainen verkkosivusto, jossa käsitellään monipuolisesti vastuullisen ruuan ja kestävän maatalouden teemoja eri oppiaineiden näkökulmista. www.openruokaopas.fi

RuokaTutkan logo

RuokaTutkan oppimisympäristö kestävästä kehityksestä

Kenelle: yläkouluun ja toiselle asteelle. ThingLink-palveluun luodussa maksuttomassa oppimisympäristössä oppimisympäristössä tutkitaan kestävää kehitystä ruuan näkökulmasta. Tutustu ja ota käyttöön opetuksessa: RuokaTutkan kestävä kehitys -oppimisympäristö