Kestävä kehitys tarkoittaa muutosta, jonka avulla turvataan hyvän elämän mahdollisuudet nykyisille ja tuleville sukupolville. Ruokakasvatus on tärkeä osa kestävyyskasvatusta ja kattaa kaikki kestävyyden neljä ulottuvuutta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.):

  • Sosiaalista kestävyyttä on esimerkiksi hyvinvointia edistävien tapojen oppiminen – syöminen monipuolisesti ja yhdessä muiden kanssa.
  • Ekologista kestävyyttä on esimerkiksi erilaisiin kasviksiin ja kasvisruokiin tutustuminen.
  • Kulttuurista kestävyyttä on esimerkiksi se, että tutustutaan erilaisiin ruokakulttuureihin ja opitaan arvostamaan kulttuurista moninaisuutta.
  • Taloudellista kestävyyttä on esimerkiksi omien kulutustottumusten pohtiminen.

 Lapsena opitut tavat ja tottumukset luovat perustaa koko elämän mittaisiin kestäviin elintapoihin.

Lasten ja nuorten osallisuus esimerkiksi ruokailun suunnitteluun lisää heidän sitoutumistaan kestävyyteen. Tekemällä asioita itse, lapset oppivat hahmottamaan vaikkapa ruuan valmistukseen liittyvän työn määrän, mikä kasvattaa pikkuhiljaa ruuan arvostusta.  Lapsena opitut tavat ja tottumukset luovat perustaa koko elämän mittaisiin kestäviin elintapoihin.

Ruokakasvatusyhdistys Ruukun tehtävänä on lisätä kestävää hyvinvointia ja terveyttä vahvistamalla ruokaosaamista ja ruuan arvostusta. Siksi kestävä kehitys on meille sydämen asia.

Ruokakasvatus on tärkeä osa kestävyyskasvatusta. Katso seuraavalta videolta, kuinka ruokakasvatuksessa huomioidaan kestävyyden eri osa-alueet.


Lue lisää kestävyyden teemoista:


Ideat ruoka- ja kestävyyskasvatukseen:

Kouluruoka2030-oppaan kansi

Kouluruoka 2030 -opas

Kenelle: ruokapalveluille ja niistä päättäville tahoille, opettajille. Opas kertoo kouluruoan ilmastovaikutusten puolittamisen keinoista ja käytännön opeista. Sisältää myös kouluruokailussa hyväksi todettuja ilmastoviisaita reseptejä. Kouluruoka 2030 -opas (pdf) (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Luontoaskel hyvinvointiin

Kenelle: varhaiskasvattajille ja ruokapalveluhenkilökunnalle Toimintamalli yhdistää terveyttä edistävän ravitsemuksen, liikunnan, luontokontaktit ja kiertotalouden sekä tukee päiväkotien kestävän kehityksen työtä ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista oppimista. Luontoaskel hyvinvointiin (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Maistuva koulu -logo

Maistuva koulu

Kenelle: alakoulun opettajille Ideapankissa on monipuolisesti ruokakasvatuksen tehtäviä ja ideoita, joista voi suodattaa kestävyysteemaan erityisen hyvin sopivat kestävät ruokavalinnat -kriteerillä. Blogin puolella luettavissa pohdintoja mm. siitä, miten käsitellä ruokahävikkiä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)lasten kanssa.

Open ruokaopas

Kenelle: yläkoulun ja lukion opettajille Kaikille avoin ja ilmainen verkkosivusto, jossa käsitellään monipuolisesti vastuullisen ruuan ja kestävän maatalouden teemoja eri oppiaineiden näkökulmista. www.openruokaopas.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

RuokaTutkan logo

RuokaTutkan oppimisympäristö kestävästä kehityksestä

Kenelle: yläkouluun ja toiselle asteelle. ThingLink-palveluun luodussa maksuttomassa oppimisympäristössä oppimisympäristössä tutkitaan kestävää kehitystä ruuan näkökulmasta. Tutustu ja ota käyttöön opetuksessa: RuokaTutkan kestävä kehitys -oppimisympäristö (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)