Ruokakasvatus tarjoaa tietoa ja oivalluksia mm. ruuan alkuperästä, ruokakulttuurista, oman kehon viesteistä ja arvostamisesta, ruokien aistittavista ominaisuuksista sekä kestävistä ja terveellisistä ruokavalinnoista.

Laajasti määriteltynä ruokakasvatus on kaikkea ruokaan ja syömiseen liittyvää opetusta, neuvontaa, ohjausta ja viestintää.

Ruokakasvatus on läsnä joka päivä, kun pohdimme, mitä syömme, mitä laitamme ruuaksi, miten ruuasta puhumme muille ihmisille ja kun keskustelemme ruuasta tai kohtaamme ruoka-aiheita mediassa.

Tavoitteena on, että lapsille kasvaa myönteinen suhde itseensä ja ruokaan

Ruokakasvatusyhdistys Ruukussa edistämme ruokakasvatusta, jonka tavoitteena on, että lapsille kasvaa myönteinen ja tasapainoinen suhde itseensä ja ruokaan. Pitkällä aikajänteellä myönteinen ja tasapainoinen suhde itseen ja ruokaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista, huomioiden myös kestävyyden. Ruokakasvatus onkin erityisen tärkeää lapsuudessa – ihan jo lasten ravitsemuksenkin kannalta.

Lue täältä miten me Ruukussa teemme ruokakasvatusta.

Parhaimmillaan ruokakasvatus on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista sekä monen eri tahon yhteistyössä tekemää lasten ja nuorten kasvatustyötä.

Lue lisää ruokakasvatuksesta:

Lue lisää ruokakasvatuksen moniammattillisesta yhteistyöstä:

Syvällisempää pohdintaa ruokakasvatuksesta:

Ruukun hallituksen puheenjohtaja, yliopistonlehtori Sanna Talvia pohtii ruokakasvatuksen käsitettä yhdessä väitöskirjatutkija Lilian Helkkolan kanssa seuraavassa artikkelissa.