ruokakasvatus

Tietoa ja oivalluksia ruuan alkuperästä, ruokakulttuurista, oman kehon viesteistä ja arvostamisesta, ruokien aistittavista ominaisuuksista sekä kestävistä ja terveellisistä ruokavalinnoista.

Laajasti määriteltynä ruokakasvatus tarkoittaa kaikkea ruokaan ja syömiseen liittyvää opetusta, neuvontaa, ohjausta ja viestintää.

Ruokakasvattaminen on läsnä joka päivä, kun pohdimme, mitä syömme, mitä laitamme ruuaksi, miten ruuasta puhumme muille ihmisille ja kun keskustelemme ruuasta tai kohtaamme ruoka-aiheita mediassa.

Ruokakasvatus: tavoitteena on, että lapsille kasvaa myönteinen suhde itseensä ja ruokaan

Ruokakasvatusyhdistys Ruukussa edistämme ruokakasvatusta, jonka tavoitteena on, että lapsille kasvaa myönteinen ja tasapainoinen suhde itseensä ja ruokaan. Pitkällä aikajänteellä myönteinen ja tasapainoinen suhde itseen ja ruokaan edistää terveyttä, hyvinvointia ja oppimista, huomioiden myös kestävyyden. Ruokakasvattaminen onkin erityisen tärkeää lapsuudessa – ihan jo lasten ravitsemuksenkin kannalta.

Ruokakasvatus tarjoaa lapsille tietoa ja kokemuksia mm. ruuan alkuperästä, kehon viesteistä, ruokakulttuurista, kehopositiivisuudesta, ruokien ominaisuuksista sekä kestävistä ja terveellisistä ruokavalinnoista. Ruoka on mielenkiintoinen ja ehtymätön tutkimuskohde, jota voidaan käsitellä monesta eri näkökulmasta.

Parhaimmillaan ruokakasvattaminen on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista sekä monen eri tahon yhteistyössä tekemää lasten ja nuorten kasvatustyötä.

Lue täältä lisää Ruukun toiminnasta. Alakouluun työvälineitä tarjoaa Maistuva koulu (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.).

.

Ruokakasvatus on…

  • ruuasta innostumista jo lapsena. Oivalluksia ruuan alkuperästä, kulttuurista ja kehon viesteistä.
  • ympäristön muokkaamista, jotta olisi helppo syödä monipuolisesti. Se tulee syödyksi, mitä on usein ja paljon tarjolla.
  • meidän jokaisen puhetta ruuasta ja syömisestä. Lapset ottavat herkästi mallia siitä, miten aikuinen puhuu, kommentoi, ihmettelee.
  • kestävien elintapojen harjoittelua, jotta kaikille riittäisi ruokaa. Tukea ruokamurroksen keskellä.
  • ruokaan ja syömiseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta esimerkiksi terveyspalveluissa.
  • viestintää ja medialukutaitoa somen syövereissä ja kehopaineiden puristuksissa. Vastaisku huuhaalle ja laihdutuskulttuurille.
  • ruokailoa lapsen kaikissa kasvuympäristöissä kuten kotona, varhaiskasvatuksessa, koulussa, harrastuksissa ja terveydenhuollossa.

.

Lue lisää ruokakasvatuksen moniammattillisesta yhteistyöstä:

Ruokakasvatus on joukkuelaji, johon tarvitaan tiivistä kodin ja ammattilaisten yhteistyötä. Varhaiskasvatus- ja kouluvuosien aikana jokainen lapsi kohtaa lukuisia ammattilaisia, jotka ohjaavat ja opastavat syömiseen, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa. 

.

Syvällisempää pohdintaa ruokakasvatuksesta:

Ruukun hallituksen puheenjohtaja, yliopistonlehtori Sanna Talvia pohtii ruokakasvatuksen käsitettä yhdessä väitöskirjatutkija Lilian Helkkolan kanssa seuraavassa artikkelissa. Meidän ruokakasvattajien on hyvä tutustua kirjoittajien ajatuksiin ja pohtia omia päämääriämme. Näin voimme selkeyttää omaa toimintaamme, työmme tavoitteita ja keinoja.