kädet, kuvituskuva
» » » Lasten kestävää tulevaisuutta rakentaa moniammatillinen joukkue

Lasten kestävää tulevaisuutta rakentaa moniammatillinen joukkue

luokassa: Maun jäljillä Blogi | 0

Kaikki kuntien toiminta on vuoden 2023 alusta kuntalaisten hyvinvoinnin edistämistä. Kunnissa on viime vuosina tehty ravitsemuksen ja ruokakasvatuksen parissa hyvää moniammatillista yhteistyötä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi. Hyvä yhteistyö on tärkeää säilyttää myös hyvinvointialueiden toiminnan käynnistyttyä.

Yhteistyöstä saatujen kokemusten pohjalta eri toimijoiden välistä työnjakoa ja yhteistyön paikkoja on havainnollistettu alla olevaan kuvaan. Kuva tekee näkyväksi eri toimijoiden roolia lasten ja nuorten ruokakasvatuksessa ja ravitsemusohjauksessa. Se sisältää sekä kuntien jatkossakin tuottamat palvelut että hyvinvointialueille siirtyvät toiminnot. Kuva auttaa hahmottamaan, kuinka moni eri toimija osallistuu lasten ravitsemusohjaukseen ja ruokakasvatukseen sekä auttaa suunnittelemaan toimijoiden välistä yhteistyötä uudessa tilanteessa, kun sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueelle. Moni toimija voi tunnistaa kuvasta asioita, joita jo tekee työssään. Kun tiedostaa, mitä tekee ja mihin se vaikuttaa, sen tekee vaistomaisesti vähän paremmin. Miten yhteistyökuva voi auttaa sinua työssäsi? Katso videolta (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), kun projektitutkija Kaisa Kähkönen selittää kuvan auki.

Yhteistyö ruokakasvatuksen ja ravitsemusohjauksen yhdyspinnoilla: perheiden ja eri palveluiden välillä.
Lataa kuva PDF-muodossa täältä (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Kuvan alareunaan on kuvattu toimipisteissä, kunnassa ja alueellisesti tapahtuvaa työryhmätyöskentelyä, joka tuo eri ympäristöissä toimivat ammattilaiset luontevasti yhteen. Työryhmissä tai verkostoissa jaetaan kokemuksia, asetetaan tavoitteita, jaetaan vastuita ja koordinoidaan toimintaa. Työryhmien työskentelyn tueksi on valmiita työkaluja ja toimintamalleja (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.), joiden avulla ruokakasvatustyötä voidaan vahvistaa ja jalkauttaa yhä laajemmin.

Vaikuttava ruokakasvatus vaatii vastuutahot

Ruokakasvatuksella voidaan edistää sosiaalisesti, ekologisesti ja ravitsemuksellisesti kestävän ruoka- ja kehosuhteen kehittymistä lapsuudesta alkaen. Ruokakasvatusta tapahtuu kaikissa lasten ja nuorten arjen ympäristöissä. Aikuisten tehtävä on rakentaa ruokaympäristöjä, jotka tukevat lapsen myönteistä ruokaoppimista. 

Lasten ja nuorten ylipaino yleistyy edelleen huolestuttavasti, eiväkä ruokailutottumukset edistä kaikilla tervettä kasvua ja kehitystä. Ruokakasvatus on joukkuelaji, johon tarvitaan tiivistä moniammatillista yhteistyötä. Varhaiskasvatus- ja kouluvuosien aikana jokainen lapsi kohtaa lukuisia ammattilaisia, jotka ohjaavat ja opastavat syömiseen, ruokaan ja ravitsemukseen liittyvissä asioissa. 

On tärkeää, että tämä joukkue, joka koostuu muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisista, varhaiskasvattajista, opettajista, ruokapalveluiden työntekijöistä ja valmentajista, tekee työtä samaan suuntaan. Lasten ruokakasvatus ja ravitsemusterveyden edistäminen eivät saa jäädä rakenteellisen muutoksen jalkoihin, vaan yhteistyötavat, toimijat ja vastuut on tunnistettava, jaettava ja kirjattava selkeästi niin kunnissa kuin hyvinvointialueillakin.

Kirjoittajat:

Aija Laitinen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Kaisa Kähkönen, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto
Marjaana Lahti-Koski, pääsihteeri, Suomen Sydänliitto
Silja Varjonen, toiminnanjohtaja, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry