Innostu ja opi ruokakasvatuksesta ja Makukoulusta! Ruukulta voi tilata koulutuksia ja luentoja:

  • Koulutusta Makukoulu- eli Sapere-menetelmään kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisille.
  • Koulutusta ruokakasvatukseen sekä opetussuunnitelman, varhaiskasvatussuunitelman ja ruokailusuositusten tavoitteiden toteuttamiseen. Sopii veso-koulutukseksi!
  • Sparrausta ja tukea koulun tai päiväkodin ruokakasvatukseen: esim. työpajat, infotilaisuudet, yhteisen suunnittelun tukeminen.
  • Luentoja mm. lasten ruokatottumuksista, ruokakasvatuksesta ja aistien merkityksestä syömisessä.
  • Hauskan ja oivaltavan makutyöpajan esim. työpaikan tyky-päivään tai kaveriporukan illanviettoon.
  • Tarjoamme Makumestari-tuokioita myös etäyhteyksillä!

Tilaisuudet räätälöidään tilaajan toiveen mukaan. Tarvittaessa voimme kouluttaa myös etäyhteydellä.

Lisätiedot ja tilaukset: info@ruokakasvatus.fi / 040 526 8475

ESIMERKKEJÄ KOULUTUKSISTA

Makukoulu-koulutuspaketti kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisille

Koulutus tutustuttaa Makukoulu eli Sapere-menetelmään ja sen mahdollisuuksiin monitieteisestä näkökulmasta sekä antaa välineitä Makukoulun käyttöönottoon omassa työyhteisössä.

Makukoulu perustuu ranskalaiseen alakoululaisten Sapere-ruokakasvatusmenetelmään. Sana sapere on latinaa ja tarkoittaa maistella, tuntea ja olla rohkea. Menetelmä korostaa osallistujan mielipiteen merkitystä. Jokainen ruokailija on ainutlaatuinen kokija, oppija ja tutkija ruokamatkallaan eikä oikeaa tai väärää kokemuksen kuvausta ole olemassa. Omakohtainen tekeminen ja kokeminen ovat ihmisen luontainen tapa oppia.

Makukoulu vahvistaa myönteistä ja luonnollista suhtautumista ruokaan. Ruoka ei ole vain hyvää tai pahaa, terveellistä tai epäterveellistä, vaan kaikkea tältä väliltä ja paljon muutakin. Monipuolisempi suhtautuminen ruokaan tukee myös monipuolisten ruokatottumusten omaksumista. Makukoulu-menetelmän avulla on mm. havaittu lasten maistelevan rohkeammin vieraita ruokia, syövän enemmän erilaisia kasviksia ja luonnehtivan ruokaa sanallisesti enemmän.

Koulutus soveltuu loistavasti esimerkiksi kasvatus- ja hoitoalan ammattilaisille oman työn tueksi ja kehittämiseksi. Koulutukseen sisältyy kattavat koulutusmateriaalit.

Matkalla Makumestariksi -koulutus

Soveltuu erinomaisesti kokous-, koulutus- ja virkistyspäiviin sekä hauskaksi ohjelmaksi erilaisiin tapahtumiin, kuten pikkujouluihin, kesäjuhliin tai henkilöstön palkitsemiseksi. Toiminnallisuuden ja keskustelujen avulla pureudutaan mm. seuraaviin teemoihin: miten maut muodostuvat, aistien käyttö ruokaillessa, tietoinen ja hyvinvointia tukeva syöminen. Havainnollistavien tehtävien avulla tutustutaan eri aisteihin ja sesongin raaka-aineisiin. Haluttaessa työpajaan voi yhdistää pientä ruuanvalmistusta, esim. välipalan teon. Tuokiot onnistuvat myös etäyhteyksillä!