Lasten ja nuorten syömishäiriöoireilu, ylipaino ja ulkonäköpaineet ovat lisääntyneet.
Kouluruoka jää syömättä liian monelta oppilaalta.
Opettajalta vaaditaan nykypäivänä uudenlaista osaamista. 

Miten opettaja voi tukea oppilaiden tasapainoisen ruoka- ja kehosuhteen muodostumista?

Opettajille ala- ja yläkouluissa suunnattu täydennyskoulutus tarjoaa:

  • ymmärrystä ruokasuhteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä
  • työkaluja ruoka- ja kehoteemojen käsittelyyn opetuksessa
  • eväitä sallivan ja kannustavan ilmapiirin luomiseksi koulussa
  • osaamista reagoida oppilaiden syömispulmiin

Täydennyskoulutus koostuu kolmesta osasta. Näistä ensimmäinen osa järjestetään huhtikuussa 2023 (veso-koulutuspäivän laajuinen). Tähän koulutukseen voit jo ilmoittautua!

Voit halutessasi jatkaa syventämään osaamistasi ja suorittamaan koko 2 op kokonaisuuden syksyllä 2023. Ilmoittautuminen täydentäviin osiohin avataan kevään koulutukseen osallistuneille myöhemmin. Huomaathan, että kevään osakoulutuksen suorittaminen on edellytyksenä syksyn syventäviin opintoihin osallistumiselle.

Opetushallituksen rahoittamaan täydennyskoulutukseen osallistuminen on maksutonta.

Osa 1: Keho- ja ruokamyönteinen koulu

Toteutustapa: verkkoluennot, alkukysely ja palautetehtävä – kaikki etänä

Laajuus: 6 h, joista 4 h luentoja

Ajankohta: Kaksi vaihtoehtoista koulutuspäivää, joiden sisältö on sama – voit ilmoittautua toiseen.

  • la 1.4.2023 klo 10.00-13.30
  • to 27.4.2023 klo 13.00-16.30

Osan 1 luennot:

Vastuullinen ruokapuhe vastuuttomassa yhteiskunnassa?

Painokeskeinen terveyskäsitys, kapea kehoihanne ja lihavuusfobia ovat jo pitkään vaikuttaneet tapaamme puhua ruoasta, liikkumisesta ja erilaisista kehoista. Minkälaista on syömishäiriösensitiivinen ruoka- ja kehopuhe, ja onko se keneltäkään pois? Voisiko syömishäiriösensitiivisyys olla avain vastuulliseen ruokapuheeseen?

Katri Mikkilä (TtM) työskentelee asiantuntijana Syömishäiriöliitto – SYLI:ssä.

Syömisen pulmat lapsilla ja nuorilla

Luennolla käydään läpi yleiskatsaus erilaisiin lasten ja nuorten syömisen haasteisiin, esitellään lyhyesti yleisiä syitä haasteiden taustalla ja käydään läpi, mihin opettaja voi tarvittaessa ohjata oppilaan avun saamiseksi.    

Heidi Peltoniemi (TtM) toimii lasten ja nuorten ravitsemusterapeuttina Pirkanmaan hyvinvointialueella ja kohtaa päivittäin monenlaisia syömisen haasteita.  

Ruoka- ja kehosuhde ruokakasvatuksessa

Luennolla tutustutaan ruokasuhteen käsitteeseen ja pohditaan, miten ruoka- ja kehosuhde huomioidaan ruokakasvatuksessa. Entä miten ravitsemussuosituksista pitäisi puhua ja opettaa?

Sanna Talvia (FT, KM) toimii yliopistonlehtorina Itä-Suomen yliopistossa, jossa hän opettaa tulevia kotitalousopettajia. Hänen tutkimuskohteenaan on erityisesti ruokasuhde pedagogisessa ajattelussa ja toiminnassa.

Miten luodaan keho- ja ruokamyönteinen koulu?

Tutustutaan ruokakasvatukseen ja sen yhteistyöhön työyhteisössä. Miksi yhteiset linjaukset ja pelisäännöt ovat tärkeitä? Miten voit opettajana edistää keho- ja ruokamyönteisyyttä koulussasi? Esittelyssä käytännön työvälineitä opetukseen.

Ruokakasvatuksen asiantuntijat Saila Paavola (ETM, kotitalousopettaja) ja Henriikka Jussila (FM) työskentelevät Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:ssä.

Osa 2: Mikä keinoksi syömispulmiin?

Totuetustapa: verkkoluennot, ennakko-, väli- ja lopputehtävät oppimisalustalla – kaikki etänä

Laajuus: 21 h opiskelua, osat 1+2 yhteensä 1 op

Ajankohta: syyskuu 2023 (ajankohta täsmentyy myöhemmin)

Sisältö: Syventävässä jaksossa tutustutaan syvemmälle ensimmäisten luentojen taustoihin ja etsitään kouluympärisöön soveltuvia ratkaisuja. Lisäksi tutustutaan kouluruokailuun sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta ja selvitetään, mitä tutkimukset kertovat syömisen säätelystä ja rajoittamisesta. Miten puhua painosta osana opetusta? Mitä kaikkea voi olla valikoivan syömisen taustalla ja miten luovia valikoivuuden kanssa koulussa? Miten tunnistaa syömishäiriökäyttäytyminen ja mitä tulisi opettajan tehdä? Entä miten opettajan oma ruokasuhde heijastuu työssä? Miten opettaja voi vaikuttaa ruokapuheellaan koulussa?

Osa 3: Kehitän opetusta ja kouluani

Toteutustapa: kehittämistehtävä, pienryhmätyöskentely, työpajat – kaikki etänä tai lähityöskentely omassa työyhteisössä

Laajuus: 27 h opiskelua, 1 op

Ajankohta: loka-marraskuu 2023 (ajankohta täsmentyy myöhemmin)

Sisältö: Kehittämistehtävän tarkoituksena on viedä kurssilla aiemmin opittuja asioita suoraan käytäntöön. Tässä osiossa valmistamme yhdessä työkalupakin, joka sisältää harjoituksia ja valmiita tuntisuunnitelmia aiheiden käsittelyyn opetuksessa.


Haluatko kysyä koulutuksesta lisää? Ota yhteyttä: henriikka@ruokakasvatus.fi