Haastamme luokkanne mukaan kilpailuun kehittämään kouluravintolaanne! Keksittekö parhaan idean?

Ruokalat ravintoloiksi -kampanjassa annetaan ääni yläkoulun ja toisen asteen oppilaille: miten te tekisitte kouluravintolastanne viihtyisämmän ja ruokailusta sujuvamman? Miten voisitte yhdessä kohentaa kouluravintolaanne, jotta oppilaat haluaisivat mennä sinne syömään?

Se här på Svenska.

OPS-perusteita tukeva valmis oppitunti

Kampanjalle on valmis tuntikokonaisuus 75 minuuttia, jonka voi toteuttaa esimerkiksi kotitalouden, yhteiskuntaopin, äidinkielen tai kuvataiteen tunnilla tai oppilaskunnan kokouksessa. Tehtävissä harjoitellaan luovaa ideointia, vaikuttamista, argumentointia ja esittämistä.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPS) mukaan ruokailutilanteen laatua tulee seurata ja arvioida säännöllisesti. Tästä saat oppilaita osallistavan työkalun juuri siihen!

Voittaja valitaan maaliskuussa

Luokkanne paras idea lähetetään kilpailuun, jossa raati valitsee koko Suomen kiinnostavimman idean. Raatiin kuuluu Opetushallituksen, Kotitalousopettajien liiton, Itä-Suomen yliopiston, Compass Group Suomen, Vaasan Oy:n ja Leipätiedotuksen edustajat.

Voittajakoulu palkitaan 1000 euron stipendillä, jolla voidaan helpottaa tai laajentaa idean toteuttamista. Tarkoitus on, että kaikki koulut lähtevät toteuttamaan ideoitaan kouluissa.

Kampanja alkaa marraskuussa 2022 ja päättyy helmikuun 2023 lopussa. Kampanjan toteuttaa Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry yhdessä Vaasan Oy:n ja Amica-kouluravintoloista vastaavan Compass Group Suomen kanssa.

Hei opettaja!

Lue täältä ohjeet

Lataa materiaalit oppitunnille

Power Point -esitys

Esityksessä on ohjeet tuntikokonaisuuden joka vaiheelle, ja sen voi heijastaa seinälle tunnin ajaksi. Lataa esitys täältä.

Arviointilomake

Pienryhmät käyttävät lomaketta työkaluna, kun karsivat ja jalostavat ideoitaan. Arviointilomakkeen kriteerit ovat samat, joiden perusteella raati valitsee koko Suomen parhaan idean. Tulosta tai lataa lomake sähköisenä täältä jokaiselle pienryhmälle.

Ideapaperi

Pienryhmät kirjaavat ja perustelevat ideapaperiin ryhmänsä parhaan idean. Pienryhmät pitchaavat ideapaperit toisilleen ja äänestävät luokan voittajaidean. Sitä lähdetään toteuttamaan ja se lähetetään kilpailuun. Tulosta tai lataa ideapaperi sähköisenä täältä jokaiselle pienryhmälle.

Kampanjan toteuttavat

Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry

Compass Group Suomi

Vaasan Oy

Kysyttävää? info@ruokakasvatus.fi