Hej läraren! Vad roligt att du och din klass vill vara med och brainstorma Finlands mest trivsamma skolrestaurang! (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) Det är enkelt att delta, så här går det till: 

1. Integrera lektionen i ämnet och läroplan-kriterierna 

Från matsal till restaurang -kampanjen har färdigt lektions paket på cirka 75 minuter. Antingen kan man hålla den som dubbeltimme eller dela upp på två normala lektioner – och längden kan förlängas eller förkortas vid behov. Under lektionen kommer eleverna att öva sig i kreativt tänkande, påverka, väga alternativ, argumentera, fatta beslut och presentera. Lektionen passar bra in i läroplanen för den grundläggande utbildningen (årskurs 7–9):  

Huslig ekonomi, innehållsområden: 
I2 Att bo och leva tillsammans 

Samhällslära, innehållsområden: 
I1 Vardagskompetens och kontroll över det egna livet 
I2 Ett demokratiskt samhälle 
I3 Aktivt medborgarskap och påverkan 

Modersmål och litteratur, innehållsområden: 
I1 Att kommunicera 
I3 Att producera texter 

Hälsokunskap, innehållsområden: 
I3 Hälsa, samfund, samhälle och kultur 

Bildkonst, innehållsområden: 
I1 Egna bildkulturer 
I2 Bildkulturer i omgivningen 

+ kan också genomföras under en studievägledningslektion eller som ett elevrådsprojekt 

Mångsidiga kompetensområden: 
K1 Förmåga att tänka och lära sig 
K2 Kulturell och kommunikativ kompetens 
K7 Förmåga att delta, påverka och bidra till en hållbar framtid 

2. Ta del av timplanen  

Det finns en PowerPoint-presentation tillgänglig för lektionen och den projiceras på väggen så att eleverna kan se den under lektionen. Lektionen består av följande punkter:

1. Vad ska vi göra? 5 minuter
Gå igenom instruktionerna med eleverna. Under den här lektionen är din uppgift att förbättra skolrestaurangen så att den blir mer trivsam. Tanken är att klassens bästa idén ska förverkligas på din skola. Den bästa idén kommer också att delta i en tävling där den intressantaste idén i Finland väljs ut och belönas med 1 000 euro. Gå också igenom ett kort inslag om finska skolmåltider. 

 2. Ställ in din hjärna på idéfrekvensen i 5 minuter
Två uppvärmningsövningar hjälper dig att komma igång. Det finns tydliga instruktioner för uppgifterna i presentationen. 

3. Låt oss brainstorma, alla idéer är välkomna! 15 minuter
Detta är den viktigaste delen av hela lektionen, brainstorming. Uppmuntra eleverna att i smågrupper komma med idéer om “ja – och”. När en idé tas fram i en smågrupp accepteras den av andra och förs vidare: Ja! Och sen finns det… På så sätt kan man se till att andra reagerar positivt och uppmuntrande när en ny idé dyker upp. En bra atmosfär hjälper även de mest galna idéerna att komma fram. Din egen entusiasm kommer – åtminstone i viss mån – att smitta av sig på dina elever! Kom ihåg: ingen kritik i detta skede! Om det behövs, visa eleverna stödfrågorna för brainstorming. 

4. Jämförelse av idéer och val av den bästa idén 10 minuter
Eleverna använder färdig tabell, antingen utskrivet eller elektroniskt. I det här skedet kan idéerna fortfarande utvecklas och ändras om du vill. Målet är att välja den bästa idén i varje smågrupp. 

5. Fyll i idébladen 10 minuter
Dela ut idébladen som eleverna ska fylla i. Idébladen presenteras sedan för de andra små grupperna i klassen, och den bästa idén i klassen deltar i tävlingen. 

Tävlingen kommer att bedömas utifrån följande kriterier, som du kan nämna för dina elever när de fyller i idébladet och röstar.  

Utvärderingskriterier:  

 • Elever och personal kan genomföra idén på ett enkelt och billigt sätt 
 • Idén är ny och kreativ, inte en upprepning av det gamla 
 • En idé som skulle kunna öka elevernas vilja att delta i måltiden 
 • En idé som kan öka trivseln och göra matsalen mer funktionell 

6. Börja pitcha! Vad då? Presentera dina idéer för andra 10 minuter
Smågrupperna turas om att presentera sina idéblad för varandra. Upprätthåll en god stämning och uppmuntra till applåder genom att vara ett föredöme efter varje presentation. Man behöver inte ta tid. 

7. Rösta på den bästa idén i klassen 10 minuter 
Varje elev har 3 + 2 + 1 röster. Se upp för valfusk!  

8. Den idé som fick flest röster sänds vidare 5 minuter
Fundera på hur du kommer att fortsätta att genomföra den bästa idén på din skola. Det är viktigt att berätta detta för eleverna för att försäkra sig om att deras idéer verkligen tas tillvara. 


3. Ladda ner materialet och förbered dig 

Till lektionen behöver du:  

 • ett mjukt föremål som eleverna kan kasta mellan varandra under uppvärmningsövning 
 • papper och pennor (eller motsvarande elektronisk plattform) 
 • ett utskrivet utvärderingsformulär för varje smågrupp (eller elektroniskt) 
 • ett utskrivet idéblad till varje smågrupp (eller elektroniskt) 

Andra förberedelser: 

 • Kom i förväg överens, till exempel med skolans ledningsgrupp och elevrådet, om hur den bästa idén och eventuellt andra idéer från eleverna ska tas tillvara. Skulle idén kunna presenteras för hela skolan, t.ex. vid ett lärarmöte, en elevstödsgrupp, under kvartsamtal eller en morgonöppning? 
 • Dela in eleverna i smågrupper (cirka 4 per grupp) 
 • Se till att det finns utrymme i klassrummet för en segmentuppgift  

4. Håll lektionspaketet  

Visa PowerPoint på väggen. Gå igenom lektionen bit för bit.  

5. För den bästa idén vidare 

Under lektionen har smågrupperna en brainstorming och röstar fram klassens bästa idé. Ta den bästa idén till de personer som du är överens med för att få den genomförd på din skola.