Ruokailo

Ruoka on paljon muutakin kuin kehon polttoainetta: se on kulttuuria, yhdessäoloa ja nautintoa. Jokaisella tulisi olla oikeus ja mahdollisuus nauttia ruuasta, sillä syömisen ilo lisää henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Kenenkään ei pitäisi kokea syyllisyyttä tai ahdistusta syömästään ruuasta. Terveellisyyden tai kestävyyden tuputtamisen sijaan on tehokkaampaa korostaa ruuasta saatavaa nautintoa sekä lisätä kiinnostusta monipuolista ja kestävää ruokaa kohtaan. ​

Toiselle ruokailo voi olla jännityksen tai vaihtelun etsimistä, toiselle samankaltaisuutta ja turvaa. Ruokaan tulee suhtautua arvostaen, mutta ei vakavasti. Ruualla saa leikkiä! Ruukussa haluamme kannustaa yhdessä syömiseen. Jaettu ruoka moninkertaistaa ruokailomme. ​

Tiedepohjaisuus

Ruukun toiminta ja viestintä pohjautuvat suomalaisiin ravitsemussuosituksiin sekä luotettaviin lähteisiin ja tahoihin. Seuraamme aktiivisesti ruuasta, ravitsemuksesta ja ruokakasvatuksesta tehtävää tieteellistä tutkimusta. Mikäli kerromme omista havainnoistamme tai olettamuksista, se sanotaan ääneen. ​

Ruukun hallituksessa on edustettuna kattavasti eri yliopistoja ja tutkimuslaitoksia. Arvostamme työntekijöidemme asiantuntijuutta sekä mahdollisuutta käyttää työaikaa omaan kehittymiseen. Harjoittelijat ja opinnäytetyöntekijät tuovat työhön tuoretta näkemystä. Teemme paljon yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa, monissa hankkeissamme nivoutuu luontevasti tutkimus ja käytännön tekeminen.​

Monimuotoisuus

Meitä ihmisiä on erilaisia, ja olemme kaikki yhtä arvokkaita. Toisen ruokakulttuuri tai tapa syödä ei ole arvokkaampi kuin toisen. Suhtaudumme Ruukussa arvostaen ja uteliaasti toisten mielipiteisiin ja ruokatottumuksiin. Hyvää ja vastuullista ruokavaliota voi toteuttaa monella tapaa. ​

Ruokakasvatuksen työkaluissa huomioidaan eri kulttuuritaustat, perheiden erilaiset tilanteet ja voimavarat sekä ihmisten erilaiset tavat oppia. Koulujen ja päiväkotien ruokakasvatus on tasa-arvoista, sillä sen kautta tavoitetaan kaikki lapset taustasta riippumatta.  

Yhteinen hyvinvointi

Ruukun tavoitteena on edistää terveellistä ja kestävää ruokavaliota lisäämällä ruokakasvatusta ja sen osaamista. Ruokakasvatuksella edistetään paitsi yksilöiden myös yhteisöjen ja maapallon hyvinvointia. Ruokakasvatusta on myös ihmisiä ympäröivän ympäristön muokkaaminen sellaiseksi, että se mahdollistaa terveelliset ja kestävät valinnat. ​

Kaikilla on oikeus voida hyvin, taustasta riippumatta. Lisäämme eri tahojen välistä yhteistyötä hyvinvoinnin edistämiseksi. Olemme vastavuoroisia ja edistämme hyvinvointia yhdessä ammattilaisten sekä perheiden ja lapsien kanssa. ​

Kokemuksellisuus

Ruokailo kasvaa itse tehden ja kokien! Työkalupakkimme tärkein työkalu on toiminnallinen ja aistilähtöinen Makukoulu eli Sapere-menetelmä. Arvostamme sitä, että niin lapset kuin aikuisetkin saavat ihmetellä, kokeilla, epäonnistua ja tutustua itse. Toiminnallisuuden ja oman kokemuksen kautta voidaan sytyttää kiinnostus ruokaan, syntyy vahvempi muistijälki ja oppiminen on syvempää. ​

Toiminnallisuudella voidaan myös hälventää ruokaan mahdollisesti liittyvää ahdistusta. Kunkin oma kokemus on omanlainen ja ainutlaatuinen – vääränlaista kokemusta ei ole. Ruukun toiminnassa kuuntelemme ja arvostamme kunkin omaa kokemusta ja pyrimme ottamaan ne huomioon.  ​

Osallisuus

Kaikki Ruukun toiminta tähtää osallisuuden kasvattamiseen. Lapsella on oikeus elää mahdollisimman terveenä sekä oikeus saada ruokakasvatusta. Jokaisella, niin lapsella kuin aikuisellakin, tulisi olla mahdollisuus tehdä itse ja vaikuttaa häntä koskeviin päätöksiin. ​

Ruoka on erityisen henkilökohtainen asia ja mitä enemmän ihmiset saavat vaikuttaa tarjottuun ruokaan, sitä paremmin se heille maistuu.  Meille on tärkeää kuunnella “käyttäjiä”: lapsia ja työntekijöitä. Yhteiskehittäminen, palautteen kerääminen ja toiminnan muokkaaminen sen perusteella on keskeinen osa toimintaamme. Viestinnässä pyrimme avoimuuteen: Ruukun toiminta on kaikille avointa. ​